Luke 18:1-43

18  Mme a tswelela a ba bolelela setshwantsho malebana le gore ba tlhoka go rapela ka metlha le gore ba se ka ba lesa,+  a re: “Mo motseng mongwe go ne go na le moatlhodi mongwe yo o neng a sa boife Modimo e bile a sa tlotle motho.  Mme go ne go na le motlholagadi mongwe mo motseng oo mme a nna a ya+ kwa go ene, a re, ‘Tlhokomela gore ke bone tshiamiso mo go mmaba wa me kwa molaong.’  Ebu, go fetile sebaka a ntse a sa batle, mme morago ga moo a ithaya a re, ‘Le mororo ke sa boife Modimo kgotsa ke sa tlotle motho,  le fa go ntse jalo, ka ntlha ya go tshwenngwa+ ke motlholagadi yono a sa kgaotse, ke tla tlhokomela gore a bone tshiamiso, gore a tle a se ka a nna a tla mme a ntitaaka+ go feta selekanyo.’”  Foo Morena a re: “Utlwang se moatlhodi, le mororo a sa siama, a neng a se bua!  Eleruri, a Modimo ga a na go dira gore ba ba tlhophilweng ba gagwe ba ba goelang kwa go ene motshegare le bosigo ba direlwe tshiamiso,+ le mororo a itshwere ka bopelotelele+ malebana le bone?  Ke a lo bolelela, O tla dira gore ba direlwe tshiamiso ka bofefo.+ Le fa go ntse jalo, fa Morwa motho a goroga, a tota o tla fitlhela tumelo mo lefatsheng?”  Mme a bua setshwantsho seno le bangwe gape ba ba neng ba iikanya gore ba ne ba siame+ e bile e le ba ba neng ba tsaya ba bangwe botlhe e se sepe+ a re: 10  “Banna ba le babedi ba ne ba tlhatlogela kwa tempeleng go ya go rapela, yo mongwe e le Mofarasai mme yo mongwe e le mokgethisi. 11  Mofarasai a ema+ mme a simolola go rapela+ dilo tseno mo pelong, ‘Ao tlhe Modimo, ke a go leboga gore ga ke tshwane le batho ba bangwe botlhe, ba ba tsayang ka dikgoka, ba ba sa siamang, baakafadi, kgotsa le mokgethisi yono.+ 12  Ke itima dijo gabedi ka beke, ke ntsha nngwesomeng ya dilo tsotlhe tse ke di bapalang.’+ 13  Mme mokgethisi yo o neng a eme kgakajana o ne a sa batle go tlhatlosetsa matlho a gagwe ntlheng ya legodimo, mme a nna a itaya sehuba sa gagwe,+ a re, ‘Ao tlhe Modimo, nna pelontle mo go nna moleofi.’+ 14  Ke a lo bolelela, Monna yono o ne a fologela kwa legaeng la gagwe a supilwe a siame+ go gaisa monna yole; ka gonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa, mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa.”+ 15  Jaanong batho ba simolola go mo tlisetsa le masea a bone gore a a ame; mme ya re barutwa ba go bona ba simolola go ba kgalema ka bogale.+ 16  Le fa go ntse jalo, Jesu a biletsa masea kwa go ene, a re: “Lesang bana ba babotlana bano ba tle kwa go nna, mme lo se ka lwa leka go ba thiba. Gonne bogosi jwa Modimo ke jwa ba ba ntseng jalo.+ 17  Ammaaruri ke a lo raya ka re, Le fa e le mang yo o sa amogeleng bogosi jwa Modimo jaaka ngwana yo mmotlana ga a na go tsena mo go jone ka gope.”+ 18  Mme mmusi mongwe a mmotsa, a re: “Moruti yo o molemo, ke tla rua botshelo jo bosakhutleng+ ka go dira eng?” 19  Jesu a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa o mpitsa yo o molemo? Ga go na ope yo o molemo, fa e se a le mongwe, e bong Modimo.+ 20  O itse ditaelo+ tse di reng, ‘O se ka wa dira boaka,+ O se ka wa bolaya motho,+ O se ka wa utswa,+ O se ka wa naya bosupi jwa maaka,+ Tlotla rrago le mmago.’”+ 21  Foo a re: “Tsotlhe tseno ke di bolokile go tloga bosheng go ya pele.”+ 22  Morago ga go utlwa seo, Jesu a mo raya a re: “Go sa ntse go na le selo se le sengwe se se tlhaelang ka ga gago: Rekisa dilo tsotlhe tse o nang le tsone mme o abele batho ba ba humanegileng, mme o tla nna le letlotlo kwa magodimong; mme o tle o nne molatedi wa me.”+ 23  E rile a utlwa seno, a hutsafala thata, gonne o ne a humile thata.+ 24  Jesu a mo leba mme a re: “A bo e tla nna selo se se thata jang ne gore ba ba nang le madi ba tsene mo bogosing jwa Modimo!+ 25  Tota e bile, go motlhofo gore kamela e tsene ka letshoba la nnale e e rokang go na le gore monna yo o humileng a tsene mo bogosing jwa Modimo.”+ 26  Ba ba neng ba utlwa seno ba re: “Ke mang yo gongwe o ka bolokwang?” 27  A re: “Dilo tse di sa kgonegeng mo bathong di a kgonega mo Modimong.”+ 28  Mme Petere a re: “Bona! Re tlogetse dilo tsa rona ra go sala morago.”+ 29  A ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Ga go na ope yo o tlogetseng ntlo kgotsa mosadi kgotsa bomorwarraagwe kgotsa batsadi kgotsa bana ka ntlha ya bogosi jwa Modimo+ 30  yo ka tsela epe a se kitlang a bona go menagane gantsi go feta mo lobakeng lono lwa nako, mme mo tsamaisong e e tlang ya dilo, botshelo jo bo sa khutleng.”+ 31  Foo a tseela ba ba lesome le bobedi kwa thoko mme a ba raya a re: “Bonang! Re tlhatlogela kwa Jerusalema, mme dilo tsotlhe tse di kwadilweng ka baporofeti+ ka ga Morwa motho di tla wediwa.+ 32  Ka sekai, o tla neelwa batho ba ditšhaba mme o tla sotlwa+ a ba a tshwarwa ka go tlhoka maitseo+ a ba a kgwelwa mathe;+ 33  mme fa ba sena go mo kgwathisa+ ba tla mmolaya,+ mme mo letsatsing la boraro o tla tsoga.”+ 34  Le fa go ntse jalo, ba ne ba se ka ba bona bokao jwa sepe sa dilo tseno; mme lefoko leno le ne le fitlhegile mo go bone, e bile ba ne ba sa itse dilo tse di neng di buiwa.+ 35  Jaanong fa a ne a fitlha gautshwane le Jeriko monna mongwe yo o foufetseng o ne a ntse go bapa le tsela a kopa.+ 36  Ka gonne a ne a utlwile boidiidi bo feta a simolola go botsa gore seno se kayang. 37  Ba mmegela ba re: “Jesu Monasaretha o a feta!”+ 38  Foo a goa, a re: “Jesu, Morwa Dafide, nkutlwele botlhoko!”+ 39  Ba ba tsamayang kwa pele ba mmolelela ba gagamaditse gore a didimale, mme a nna a goa le go feta moo a re: “Morwa Dafide, nkutlwele botlhoko.”+ 40  Foo Jesu a ema mme a laela gore monna yono a isiwe kwa go ene.+ Fa a sena go fitlha gautshwane, Jesu a mmotsa a re: 41  “O batla ke go direla eng?”+ A re: “Morena, a ke kgone go bona gape.”+ 42  Jalo Jesu a mo raya a re: “Boa gape o kgone go bona; tumelo ya gago e go fodisitse.”+ 43  Mme ka ponyo ya leitlho a kgona go bona gape,+ mme a simolola go mo sala morago, a galaletsa Modimo.+ Gape, batho botlhe, fa ba bona seno, ba naya Modimo pako.

Dintlha Tse di Kwa Tlase