Pumunta sa nilalaman

Paglilinang ng Makadiyos na mga Katangian

Maging Mas Mabuting Tao

Ang Daan ng Kaligayahan—Pagiging Kontento at Bukas-Palad

Iniisip ng marami na nasusukat ang kaligayahan sa dami ng pera at ari-arian. Pero ito ba ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan? Ano ang ipinakikita ng ebidensiya?

Makinabang sa Pagbibigay

Ang pagbibigay ay makabubuti sa iyo at sa iba. Itinataguyod nito ang pagtutulungan at pagkakaibigan. Paano ka magiging masaya sa pagbibigay?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagiging Mapagpasalamat?

Ang pagpapakita ng ganitong katangian ay maraming pakinabang. Paano ito makatutulong sa iyo, at paano ka magiging mapagpasalamat?

Kahinahunan—Isang Karunungan

Hindi madaling maging kalmado kapag pinakitunguhan ka nang di-patas, pero pinasisigla ng Bibliya ang mga Kristiyano na maging mahinahon. Ano ang tutulong sa iyo para malinang ang makadiyos na katangiang ito?

Kung Paano Magiging Mas Mapagpasensiya

Sundin ang apat na simpleng hakbang para maiwasan ang kawalan ng pasensiya at ang mga problemang dulot nito.

Ang Daan ng Kaligayahan—Pagpapatawad

Ang buhay na punô ng galit at hinanakit ay hindi masaya o maganda sa kalusugan.

Kung Bakit Sulit na Maging Tapat

Ipinakikita ng personal na mga karanasan ang kahalagahan ng pagiging tapat.

Mabuting Kaugnayan sa Iba

Diskriminasyon​—⁠Magpakita ng Pag-ibig

Kung magpapakita tayo ng pag-ibig, maaalis ang diskriminasyon. Tingnan ang ilang paraan.

Ang Daan ng Kaligayahan—Pag-ibig

Ang pagpapakita at pagkadama ng pag-ibig ay may mahalagang papel na ginagampanan para maging maligaya.

Mga Pamantayang Hindi Kumukupas—Pag-ibig

Ang pag-ibig na madalas banggitin sa Bibliya ay hindi romantikong pag-ibig.

Ano ang Isang Mabuting Kaibigan?

Para sa marami, mahalagang magkaroon ng mabubuting kaibigan. Paano ka magiging isang mabuting kaibigan? Susuriin ng artikulong ito ang apat na payo mula sa Bibliya.

Kung Paano Itataguyod ang Kapayapaan sa Pamilya

Makatutulong ba ang karunungan ng Bibliya para maging payapa ang pamilya? Tingnan ang sinabi ng mga taong sumunod sa payo ng Bibliya.

Lubusang Magpatawad

Para magpatawad, dapat ba nating bale-walain ang sakit na nagawa sa atin?

Kung Paano Mo Kokontrolin ang Iyong Galit

Ang paglalabas ng galit ay makasasama sa kalusugan, pero gayundin ang pagkikimkim nito. Kaya ano ang puwede mong gawin kapag naiinis ka sa asawa mo?