Pumunta sa nilalaman

Panalangin

Bakit Natin Kailangang Manalangin?

Dapat Ka Bang Magdasal?

Sinasagot ng Diyos ang mga dasal kahit hindi sa pamamagitan ng himala.

Nakikinig Ba ang Diyos sa Panalangin Natin?

Tinitiyak ng Bibliya na nakikinig ang Diyos kapag nananalangin tayo sa kaniya sa tamang paraan.

Sasagutin ba ng Diyos ang mga Panalangin Ko?

Nakadepende sa iyo kung sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo.

Kung Paano Mananalangin

Paano Ka Mananalangin Para Pakinggan Ka ng Diyos?

Puwede tayong makipag-usap sa Diyos kahit saan at kahit kailan, malakas man ito o hindi. Itinuro pa nga ni Jesus kung ano ang puwede nating sabihin sa panalangin.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Panalangin?

Dapat ba tayong manalangin sa mga anghel o santo?

Ano ang Puwede Kong Ipanalangin?

Alamin kung bakit mahalaga sa Diyos ang iyong mga álalahanín.

Patuloy na Manalangin Para sa Pagpapala ng Diyos

Paano tayo dapat manalangin para pakinggan at pagpalain ng Diyos?

Bakit Hindi Pinakikinggan ng Diyos ang Ilang Panalangin?

Alamin kung anong panalangin ang hindi sinasagot ng Diyos at kung sino ang hindi niya pinakikinggan.

Dapat Ba Tayong Manalangin kay Jesus?

Si Jesus mismo ang sumasagot sa tanong.

Bakit Dapat Manalangin sa Pangalan ni Jesus?

Alamin kung bakit ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpaparangal sa Diyos at kay Jesus.

Dapat ba Akong Manalangin sa mga Santo?

Alamin mula sa Bibliya kung kanino tayo dapat manalangin.