Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kung Paano Magiging Mas Mapagpasensiya

Kung Paano Magiging Mas Mapagpasensiya

MATAPOS basahin ang sinundang mga artikulo, malamang na sasang-ayon ka na miyentras mas mahaba ang pasensiya mo, mas gaganda ang kalusugan mo, makagagawa ka ng mas mabubuting pasiya, at magkakaroon ka ng mabubuting kaibigan. Kaya paano ka magiging mas mapagpasensiya? Isaalang-alang ang sumusunod na mga mungkahi.

Alamin ang mga dahilan:

May mga bagay o sitwasyon na madaling makaubos ng pasensiya ng isa. Bakit ka nawawalan ng pasensiya? May partikular na mga tao bang sumusubok ng pasensiya mo? Baka kasama rito ang iyong asawa, mga magulang, o mga anak. O may panahon lang ba na talagang madali kang maubusan ng pasensiya? Halimbawa, mas madali ka bang mawalan ng pasensiya kapag naghihintay sa iba o kapag mahuhuli ka na? Nawawalan ka ba ng pasensiya kapag ikaw ay pagód, gutóm, inaantok, o nai-stress? Mas madalas ka bang maubusan ng pasensiya kapag nasa bahay o kapag nasa trabaho?

Malaking tulong kapag alam mo kung bakit ka nauubusan ng pasensiya. Isinulat ni Haring Solomon: “Matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli, ngunit ang mga walang-karanasan ay dumaraan at daranas ng kaparusahan.” (Kawikaan 22:3) Kaayon ng sinaunang kawikaang ito sa Bibliya, kung patiuna mong inaalam o ‘nakikita’ kung kailan ka mawawalan ng pasensiya, maaari mo itong mapaglabanan. Sa umpisa, baka kailangan mo talagang magsikap na maging mas mapagpasensiya, pero pagtagal-tagal, malamang na maging ugali mo na ito.

Pasimplehin ang buhay mo:

Ayon kay Propesor Noreen Herzfeld, na nagtuturo ng computer science sa Saint John’s University, sa Minnesota, E.U.A., “hindi talaga kaya ng mga tao ang multitasking. Hindi kaya ng utak na magpokus sa maraming bagay nang sabay-sabay.” Sinabi pa niya: “Sa paglipas ng panahon, sinisira ng multitasking ang kakayahan nating magpokus nang husto, at unti-unti rin nitong sinisira ang mga katangiang gaya ng pagpapasensiya, pagtitiyaga, at kakayahang magpasiya at lumutas ng problema.”

Mahirap maging mapagpasensiya kapag nai-stress ka dahil sa dami ng iyong gagawin, pupuntahan, at kakausapin. Si Dr. Jennifer Hartstein, na binanggit sa naunang mga artikulo, ay nagbabala: “Pangunahin na, stress ang dahilan ng pagkaubos ng ating pasensiya.”

Kaya maghinay-hinay lang. I-enjoy ang buhay. Maglinang ng matalik na pakikipagkaibigan sa ilang tao, sa halip na magkaroon ng mababaw na pakikipagkaibigan sa napakaraming tao. Ibadyet ang iyong panahon, at maging matalino sa pagpili ng mga priyoridad. Iwasan ang mga libangan at gadyet na umuubos ng panahon.

Para mapasimple ang iyong buhay, baka kailangan mong suriin ang iyong pang-araw-araw na rutin. Anong mga gawain ang puwede mong bawasan ng panahon o huwag na talagang gawin? Ayon sa isang kawikaan sa Bibliya: “Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon, . . . panahon ng pag-iingat at  panahon ng pagtatapon.” (Eclesiastes 3:​1, 6) Baka ito na ang panahon na magbawas ka ng ilang gawaing umuubos ng oras para hindi ka ma-stress at mawalan ng pasensiya.

Maging makatotohanan:

Magkaroon ng makatotohanang pananaw sa buhay. Una sa lahat, tandaan na hindi laging nangyayari agad ang gusto nating mangyari. Tanggapin ang katotohanan na hindi laging mangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa inaasahan mo. Ganiyan ang pagpapasensiya.

Ikalawa, tandaan na hindi mo laging kontrolado ang sitwasyon. Isinulat ng matalinong haring si Solomon: “Hindi laging ang pinakamabilis na mananakbo ang nananalo; hindi laging ang pinakamalakas na hukbo ang nagwawagi sa labanan; hindi laging nakukuha ng pinakamarunong ang pagkaing para sa kaniya; hindi laging nakukuha ng pinakamatalino ang kayamanan; at hindi laging napupuri ang edukadong tao sa nagawa niya. Sa kalaunan, ang masasamang bagay ay nangyayari sa lahat! Hindi alam ng isang tao kung ano ang mangyayari sa kaniya.”​—Eclesiastes 9:​11, 12, Holy Bible​—Easy-to-Read Version.

Sa halip na mawalan ng pasensiya dahil sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado, tukuyin ang mga bagay na makokontrol mo. Halimbawa, sa halip na magalit dahil wala pa ang bus o tren, umisip ka ng ibang paraan para makarating sa pupuntahan mo. Mas mabuti pang maglakad ka na lang kaysa mawalan ng pasensiya at magngitngit sa galit. Kung kailangan mong maghintay, gamitin ang panahon sa makabuluhang bagay, gaya ng pagbabasa o paglilista ng mga gagawin mo.

Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya naman sinasabi ng Bibliya: “Hindi ninyo madaragdagan ang haba ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito.”​—Lucas 12:​25, Holy Bible​—Easy-to-Read Version.

Maging malapít sa Diyos:

Napatunayan ng marami na sa pagsunod sa mga simulain ng Bibliya, naging mapagpasensiya sila. Ayon sa Bibliya, ang taong makadiyos ay mas mapagpasensiya at nakapagpapakita ng iba pang mga katangian gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. (Galacia 5:​22, 23) Nangangako ang Bibliya: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos; at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan.” (Filipos 4:​6, 7) Mag-aral ka ng Bibliya para matutuhan mo kung paano mababawasan ang kabalisahan mo at magiging mas mapagpasensiya.