Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En introduktion till Bibeln

HUR HITTAR MAN I BIBELN?

Bibeln är en sammanställning av 66 böcker. De är uppdelade i Gamla testamentet och Nya testamentet. Varje bibelbok är indelad i kapitel och verser. När det hänvisas till ett bibelställe anger den första siffran efter bibelbokens namn vilket kapitel det gäller, och nästa siffra anger versen. Till exempel syftar 1 Moseboken 1:1 på Första Moseboken, kapitel 1 och vers 1.