Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-F

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Senare delen av Jesus tjänst öster om Jordan

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

32, efter invigningshögtiden

Betania på andra sidan Jordan

Går till platsen där Johannes döpte; många sätter tro till Jesus

     

10:40-42

Pereen

Undervisar i städer och byar, färdas mot Jerusalem

   

13:22

 

Uppmanar att gå in genom den trånga porten; sörjer över Jerusalem

   

13:23-35

 

Troligen Pereen

Liknelser om ödmjukhet: främsta platsen och gäster med ursäkter

   

14:1-24

 

Beräkna kostnaden att vara lärjunge

   

14:25-35

 

Liknelser: förlorat får, borttappat mynt, den förlorade sonen

   

15:1-32

 

Liknelser: orättfärdige förvaltaren, den rike mannen och Lasarus

   

16:1-31

 

Undervisar om förlåtelse, tro och sådant som orsakar fall

   

17:1-10

 

Betania

Lasarus dör och uppväcks

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Konspiration för att döda Jesus; Jesus drar sig undan

     

11:47-54

Samarien; Galileen

Botar tio spetälska män; berättar hur Guds rike ska komma

   

17:11-37

 

Samarien eller Galileen

Liknelser: änkan som inte gav upp, farisén och skatteindrivaren

   

18:1-14

 

Pereen

Undervisar om äktenskap och skilsmässa

19:1-12

10:1-12

   

Välsignar barn

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

En rik mans fråga; liknelse om arbetare i vingården och deras lika lön

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Troligen Pereen

Förutsäger sin död för tredje gången

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Jakob och Johannes begär ställningar i Guds rike

20:20-28

10:35-45

   

Jeriko

Botar två blinda män; besöker Sackeus; liknelse om tio minor

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28