Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

B9

Världsvälden förutsagda av Daniel

Babylon

Daniel 2:32, 36–38; 7:4

607 f.v.t. Kung Nebukadnessar ödelägger Jerusalem

Medo-Persien

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 f.v.t. Erövrar Babylon

537 f.v.t. Kyros låter judarna återvända till Jerusalem

Grekland

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 f.v.t. Alexander den store erövrar Persien

Rom

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 f.v.t. Börjar styra över Israel

70 v.t. Ödelägger Jerusalem

Storbritannien/USA

Daniel 2:33, 41–43

1914–1918 Under första världskriget uppstår brittisk-amerikanska världsväldet