Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A6-A

Tabell: Profeter och kungar i Juda och Israel (Del 1)

Kungarna i sydriket Juda (tvåstammarsriket)

997 f.v.t.

Rehabeam: 17 år

980

Abia (Abiam): 3 år

978

Asa: 41 år

937

Jehosafat: 25 år

913

Jehoram: 8 år

ca 906

Ahasja: 1 år

ca 905

Drottning Atalja: 6 år

898

Jehoas: 40 år

858

Amazja: 29 år

829

Ussia (Asarja): 52 år

Kungarna i nordriket Israel (tiostammarsriket)

997 f.v.t.

Jerobeam: 22 år

ca 976

Nadab: 2 år

ca 975

Basa: 24 år

ca 952

Elah: 2 år

Simri: 7 dagar (ca 951)

Omri och Tibni: 4 år

ca 947

Omri (ensam): 8 år

ca 940

Ahab: 22 år

ca 920

Ahasja: 2 år

ca 917

Jehoram: 12 år

ca 905

Jehu: 28 år

876

Jehoahas: 14 år

ca 862

Jehoahas och Jehoas: 3 år

ca 859

Jehoas (ensam): 16 år

ca 844

Jerobeam II: 41 år

  • Lista med profeter

  • Joel

  • Elia

  • Elisa

  • Jona

  • Amos