Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 19

Vad innehåller de olika bibelböckerna?

GAMLA TESTAMENTET

MOSEBÖCKERNA (5 BÖCKER):

Första, Andra, Tredje, Fjärde och Femte Moseboken

Från skapelsen till grundandet av den forntida nationen Israel.

HISTORISKA BÖCKER (12 BÖCKER):

Josua, Domarboken, Rut

Israels intåg i det utlovade landet och händelser efter det.

Första och Andra Samuelsboken, Första och Andra Kungaboken, Första och Andra Krönikeboken

Nationen Israels historia fram till Jerusalems förstöring.

Esra, Nehemja, Ester

Judarnas historia efter landsflykten i Babylon.

POETISKA BÖCKER (5 BÖCKER):

Job, Psalmerna, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan

Ordspråk, visdomsord och sånger.

PROFETISKA BÖCKER (17 BÖCKER):

Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggaj, Sakarja, Malaki

Profetior, eller förutsägelser, som gäller Guds folk.

NYA TESTAMENTET

DE FYRA EVANGELIERNA (4 BÖCKER):

Matteus, Markus, Lukas, Johannes

Jesus liv och tjänst.

APOSTLAGÄRNINGARNA (1 BOK):

Den kristna församlingens början och missionsverksamhet.

BREV (21 BÖCKER):

Romarna, Första och Andra Korinthierna, Galaterna, Efesierna, Filipperna, Kolosserna, Första och Andra Thessalonikerna

Brev till kristna församlingar.

Första och Andra Timoteus, Titus, Filemon

Brev till enskilda kristna.

Hebréerna, Jakob, Första och Andra Petrus, Första, Andra och Tredje Johannes, Judas

Brev till kristna i allmänhet.

UPPENBARELSEBOKEN (1 BOK):

Profetiska syner till aposteln Johannes.