Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 7

Vad säger Bibeln om vår tid?

”Nation ska vända sig mot nation och rike mot rike ... Allt detta är början på en tid med mycket lidande.”

Matteus 24:7, 8

”Många falska profeter ska komma och vilseleda många människor, och på grund av att ondskan breder ut sig ska kärleken hos de flesta svalna.”

Matteus 24:11, 12

”När ni får höra krigslarm och rapporter om krig ska ni inte bli uppskrämda. Det här måste hända, men det är ändå inte slutet.”

Markus 13:7

”Det ska vara stora jordbävningar, och på den ena platsen efter den andra ska det vara svält och epidemier. Skrämmande händelser ska inträffa, och tydliga tecken ska visa sig från himlen.”

Lukas 21:11

”I de sista dagarna ska det vara kritiska tider som är svåra att hantera. För människor ska vara egoistiska, älska pengar, vara skrytsamma, stolta, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, kärlekslösa, omedgörliga, förtalare, obehärskade, våldsamma, utan kärlek till det goda, förrädare, obstinata och självgoda. De ska älska njutningar i stället för Gud och ha ett sken av att vara religiösa, men religionen är ingen verklig kraft i deras liv.”

2 Timoteus 3:1–5