Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A6-B

Tabell: Profeter och kungar i Juda och Israel (Del 2)

Kungarna i sydriket Juda (fortsättning)

777 f.v.t.

Jotam: 16 år

762

Ahas: 16 år

746

Hiskia: 29 år

716

Manasse: 55 år

661

Amon: 2 år

659

Josia: 31 år

628

Jehoahas: 3 månader

Jehojakim: 11 år

618

Jehojakin: 3 månader, 10 dagar

617

Sidkia: 11 år

607

Jerusalem och templet förstörs av invaderande babylonier under Nebukadnessar. Sidkia, den siste jordiske kungen i Davids släktlinje, blir avsatt.

Kungarna i nordriket Israel (fortsättning)

ca 803 f.v.t.

Sakarja: officiell kung i 6 månader

Sakarja började härska i viss grad, men tydligen blev hans ställning som kung inte helt befäst förrän ca 792.

ca 791

Sallum: 1 månad

Menahem: 10 år

ca 780

Pekahja: 2 år

ca 778

Peka: 20 år

ca 758

Hosea: 9 år från ca 748

ca 748

Det verkar som att Hoseas kungamakt blev helt befäst eller möjligen fick stöd från den assyriske kungen Tiglat-Pileser III ca 748.

740

Assyrien intar Samaria och besegrar Israel; det norra tiostammarsriket Israel når sitt slut.

 • Lista på profeter

 • Jesaja

 • Mika

 • Sefanja

 • Jeremia

 • Nahum

 • Habackuk

 • Daniel

 • Hesekiel

 • Obadja

 • Hosea