Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-C

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Händelser vid Galileiska sjön (Del 1)

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

30

Galileen

Jesus börjar predika att ”himmelriket har kommit nära”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nasaret; Kapernaum

Botar pojke; läser ur Jesajas bokrulle; flyttar till Kapernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Galileiska sjön, nära Kapernaum

Kallar fyra lärjungar: Petrus, Andreas, Jakob och Johannes

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaum

Botar Petrus svärmor och andra

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galileen

Första predikofärden i Galileen, med sina fyra lärjungar

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Botar spetälsk man; folkskaror följer efter

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaum

Botar förlamad man

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Kallar Matteus; äter med skatteindrivare; fråga om fasta

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judeen

Predikar i synagogor

   

4:44

 

31, påsken

Jerusalem

Botar en man vid dammen Betsata; judarna vill döda Jesus

     

5:1-47

Återvänder från Jerusalem (?)

Lärjungarna plockar ax på sabbaten; Jesus ”herre över sabbaten”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galileen; Galileiska sjön

Botar man på sabbaten; folkskaror följer honom; botar ännu fler

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Berg nära Kapernaum

Utväljer 12 apostlar

 

3:13-19

6:12-16

 

Nära Kapernaum

Håller bergspredikan

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaum

Botar en officers tjänare

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Uppväcker en änkas son

   

7:11-17

 

Tiberias; Galileen (Nain, eller i närheten)

Johannes skickar lärjungar till Jesus; sanningen uppenbaras för små barn; ett skonsamt ok

11:2-30

 

7:18-35

 

Galileen (Nain, eller i närheten)

Syndig kvinna smörjer Jesus fötter; liknelse om låntagare

   

7:36-50

 

Galileen

Andra predikofärden, med de 12

   

8:1-3

 

Driver ut demoner; oförlåtlig synd

12:22-37

3:19-30

   

Endast Jonas tecken

12:38-45

     

Hans mor och bröder kommer; säger att lärjungarna är hans familj

12:46-50

3:31-35

8:19-21