Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förkortningar i fotnoter

ca

cirka

cm

centimeter

dl

deciliter

dvs.

det vill säga

f.v.t.

före vår tideräkning

g

gram

kg

kilo(gram)

kl.

klockan

l

liter

m

meter

t.ex.

till exempel