Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förord

Bibeln är Guds skrivna ord till oss människor. Vi behöver studera den för att lära känna författaren. (Johannes 17:3; 2 Timoteus 3:16) Där berättar Jehova Gud vad som är hans avsikt med mänskligheten och jorden, deras hem. (1 Moseboken 3:15; Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Ingen annan bok har påverkat människors liv på samma sätt som Bibeln. Den motiverar oss att efterlikna Jehovas kärlek, barmhärtighet och medkänsla. Den ger hopp och hjälper människor att klara av de allra svåraste prövningar. Dessutom avslöjar den sådant i världen som är i strid med Guds fullkomliga vilja. (Psalm 119:105; Hebréerna 4:12; 1 Johannes 2:15–17)

Bibeln skrevs ursprungligen på hebreiska, arameiska och grekiska och har sedan blivit helt eller delvis översatt till mer än 3 000 språk. Den är helt klart historiens mest översatta och spridda bok. Och det är precis vad man kan förvänta. En profetia i Bibeln säger: ”De goda nyheterna om riket [Bibelns huvudsakliga budskap] ska förkunnas på hela jorden så att alla nationerna får höra dem. Sedan ska slutet komma.” (Matteus 24:14)

Med tanke på Bibelns viktiga budskap har vi utarbetat denna engelska revision med en djup respekt för Bibelns innehåll. Vi känner ett stort ansvar att förmedla budskapet på ett korrekt sätt. Revisionen bygger på den fina grund som lagts i tidigare utgåvor av New World Translation, en översättning som gavs ut första gången på engelska för mer än 60 år sedan. Sedan dess har det engelska språket förändrats. Detta fick de nuvarande medlemmarna av New World Bible Translation Committee att sätta i gång med en omfattande revision. Målet har varit att skapa en översättning som inte bara är trogen den ursprungliga texten utan som också är tydlig och lättläst. Några av de språkliga justeringarna i denna revision behandlas i tillägget i artiklarna ”Principer för bibelöversättning”, ”Utmärkande drag i den här revisionen” och ”Hur Bibeln har bevarats till vår tid”.

De som älskar Jehova Gud och tillber honom vill ha en bibelöversättning som är korrekt och lätt att förstå. (1 Timoteus 2:4) Därför gavs denna reviderade utgåva ut på engelska, och målet är att översätta den till så många språk som möjligt. Kära läsare, vår förhoppning och vår bön är att denna utgåva ska hjälpa dig, så att du kan söka Gud ”och verkligen finna honom”. (Apostlagärningarna 17:27)

New World Bible Translation Committee

Augusti 2013