Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-H

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Jesus avslutar sin tjänst i Jerusalem (Del 2)

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

14 nisan

Jerusalem

Jesus avslöjar Judas och skickar i väg honom

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Instiftar Herrens kvällsmåltid (1Kor 11:23–25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Förutsäger Petrus förnekande och att apostlarna kommer att skingras

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Utlovar en hjälpare; liknelse om den sanna vinstocken; bud om kärlek; sista bönen med apostlarna

     

14:1–17:26

Getsemane

Svår ångest; förrådd, gripen

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Förhörs av Hannas; rättegång inför Kaifas och Sanhedrin; Petrus förnekar honom

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas hänger sig (Apg 1:18, 19)

27:3-10

     

Förhörs av Pilatus, sedan av Herodes; tillbaka till Pilatus

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus vill frige honom, judarna vill frige Barabbas; döms till döden

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(vid tretiden, fredag)

Golgota

Dör på tortyrpålen

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Hans kropp tas ner från pålen och läggs i en grav

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Jerusalem

Präster och fariséer sätter ut vakter utanför graven

27:62-66

     

16 nisan

I och omkring Jerusalem; Emmaus

Uppstår; visar sig för lärjungarna fem gånger

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Efter 16 nisan

Jerusalem; Galileen

Visar sig för lärjungarna flera gånger (1Kor 15:5–7; Apg 1:3–8); befallning att göra lärjungar

28:16-20

   

20:26–21:25

25 ijar

Olivberget, nära Betania

Återvänder till himlen 40 dagar efter uppståndelsen (Apg 1:9–12)

   

24:50-53