Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 1

Vem är Gud?

”Alla ska få veta att du, som har namnet Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.”

Psalm 83:18

”Inse att Jehova är Gud. Det är han som har skapat oss, och vi tillhör honom.”

Psalm 100:3

”Jag är Jehova. Det är mitt namn, jag ger inte min ära åt någon annan, jag ger inte min lovprisning åt avgudabilder.”

Jesaja 42:8

”Alla som anropar Jehovas namn ska bli räddade.”

Romarna 10:13

”Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.”

Hebréerna 3:4

”Lyft blicken mot himlen och se: Vem har skapat allt detta? Han leder dem som en här, räknar dem en efter en. Han kallar dem alla vid namn. Så överflödande är hans dynamiska energi, så vördnadsbjudande är hans kraft, att inte en enda av dem saknas.”

Jesaja 40:26