Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 3

Vem är Bibelns författare?

”Mose skrev ner alla Jehovas ord.”

2 Moseboken 24:4

”Daniel [hade] en dröm och såg syner medan han låg i sin säng. Sedan skrev han ner drömmen och gav en fullständig redogörelse.”

Daniel 7:1

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni lyssnade när vi förkunnade Guds ord och inte tog emot det som människors ord, utan som Guds ord. För det är verkligen Guds ord.”

1 Thessalonikerna 2:13

”Hela Skriften är inspirerad av Gud och är till stort värde för undervisning.”

2 Timoteus 3:16

”Ingen profetia har någonsin kommit till på grund av en människas vilja. Nej, människor talade ord från Gud medan de vägleddes av helig ande.”

2 Petrus 1:21