Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-G

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Jesus avslutar sin tjänst i Jerusalem (Del 1)

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

33, 8 nisan

Betania

Jesus kommer sex dagar före påsken

     

11:55–12:1

9 nisan

Betania

Maria häller olja på Jesus fötter

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania–Betfage–Jerusalem

Rider in i Jerusalem på en åsna

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 nisan

Betania–Jerusalem

Förbannar fikonträd; renar templet en andra gång

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Främsta prästerna och skriftlärda planerar att döda Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehova talar; Jesus förutsäger sin död; judarnas brist på tro uppfyller Jesajas profetia

     

12:20-50

11 nisan

Betania–Jerusalem

Lärdom av det förtorkade fikonträdet

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templet

Jesus myndighet ifrågasätts; liknelse om två söner

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Liknelser: onda vinodlare, bröllopsfest

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Besvarar frågor om Gud och kejsaren, uppståndelse och det största budet

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Frågar folket om Messias är Davids son

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

De skriftlärda och fariséerna fördöms

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Uppmärksammar fattig änkas gåva

 

12:41-44

21:1-4

 

Olivberget

Ger tecknet på sin framtida närvaro

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Liknelser: tio unga kvinnor, talenter, får och getter

25:1-46

     

12 nisan

Jerusalem

Ledarna planerar att döda honom

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas tänker förråda honom

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 nisan (torsdag eftermiddag)

I och omkring Jerusalem

Förbereder för sista påsken

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 nisan

Jerusalem

Äter påskmåltiden med apostlarna

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Tvättar apostlarnas fötter

     

13:1-20