Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Tabell över Bibelns böcker

De hebreiska skrifterna (skrivna före vår tideräknings början)

BOKENS NAMN

SKRIBENT(ER)

PLATSEN DÄR DEN SKREVS

FULLBORDAD (F.V.T.)

OMFATTAR TIDEN (F.V.T.)

1 Moseboken

Mose

Vildmarken

1513

”I begynnelsen” till 1657

2 Moseboken

Mose

Vildmarken

1512

1657–1512

3 Moseboken

Mose

Vildmarken

1512

1 månad (1512)

4 Moseboken

Mose

Vildmarken och Moabs ökenslätter

1473

1512–1473

5 Moseboken

Mose

Moabs ökenslätter

1473

2 månader (1473)

Josua

Josua

Kanaan

ca 1450

1473–ca 1450

Domarboken

Samuel

Israel

ca 1100

ca 1450–ca 1120

Rut

Samuel

Israel

ca 1090

11 år under domartiden

1 Samuelsboken

Samuel, Gad, Natan

Israel

ca 1078

ca 1180–1078

2 Samuelsboken

Gad, Natan

Israel

ca 1040

1077–ca 1040

1 Kungaboken

Jeremia

Juda

580

ca 1040–911

2 Kungaboken

Jeremia

Juda och Egypten

580

ca 920-580

1 Krönikeboken

Esra

Jerusalem (?)

ca 460

Efter 1 Krönikeboken 9:44: ca 1077-1037

2 Krönikeboken

Esra

Jerusalem (?)

ca 460

ca 1037–537

Esra

Esra

Jerusalem

ca 460

537–ca 467

Nehemja

Nehemja

Jerusalem

e. 443

456–e. 443

Ester

Mordokaj

Susa i Elam

ca 475

493–ca 475

Job

Mose

Vildmarken

ca 1473

Över 140 år, mellan 1657 och 1473

Psalmerna

David och andra

 

ca 460

 

Ordspråksboken

Salomo, Agur, Lemuel

Jerusalem

ca 717

 

Predikaren

Salomo

Jerusalem

f. 1000

 

Höga visan

Salomo

Jerusalem

ca 1020

 

Jesaja

Jesaja

Jerusalem

e. 732

ca 778–e. 732

Jeremia

Jeremia

Juda, Egypten

580

647–580

Klagovisorna

Jeremia

Nära Jerusalem

607

 

Hesekiel

Hesekiel

Babylon

ca 591

613–ca 591

Daniel

Daniel

Babylon

ca 536

618–ca 536

Hosea

Hosea

Samaria (området)

e. 745

f. 804–e. 745

Joel

Joel

Juda

ca 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

ca 804

 

Obadja

Obadja

 

ca 607

 

Jona

Jona

 

ca 844

 

Mika

Mika

Juda

f. 717

ca 777–717

Nahum

Nahum

Juda

f. 632

 

Habackuk

Habackuk

Juda

ca 628 (?)

 

Sefanja

Sefanja

Juda

f. 648

 

Haggaj

Haggaj

Jerusalem

520

112 dagar (520)

Sakarja

Sakarja

Jerusalem

518

520–518

Malaki

Malaki

Jerusalem

e. 443

 

De grekiska skrifterna (skrivna efter vår tideräknings början)

BOKENS NAMN

SKRIBENT

PLATSEN DÄR DEN SKREVS

FULLBORDAD (V.T.)

OMFATTAR TIDEN

Matteus

Matteus

Israel

ca 41

2 f.v.t.–33 v.t.

Markus

Markus

Rom

ca 60–65

29–33 v.t.

Lukas

Lukas

Caesarea

ca 56–58

3 f.v.t.–33 v.t.

Johannes

Aposteln Johannes

I eller nära Efesos

ca 98

Efter prologen, 29–33 v.t.

Apostlagärningarna

Lukas

Rom

ca 61

33–ca 61 v.t.

Romarna

Paulus

Korinth

ca 56

 

1 Korinthierna

Paulus

Efesos

ca 55

 

2 Korinthierna

Paulus

Makedonien

ca 55

 

Galaterna

Paulus

Korinth eller Antiokia i Syrien

ca 50–52

 

Efesierna

Paulus

Rom

ca 60–61

 

Filipperna

Paulus

Rom

ca 60–61

 

Kolosserna

Paulus

Rom

ca 60–61

 

1 Thessalonikerna

Paulus

Korinth

ca 50

 

2 Thessalonikerna

Paulus

Korinth

ca 51

 

1 Timoteus

Paulus

Makedonien

ca 61–64

 

2 Timoteus

Paulus

Rom

ca 65

 

Titus

Paulus

Makedonien (?)

ca 61–64

 

Filemon

Paulus

Rom

ca 60–61

 

Hebréerna

Paulus

Rom

ca 61

 

Jakob

Jakob (Jesus bror)

Jerusalem

f. 62

 

1 Petrus

Petrus

Babylon

ca 62–64

 

2 Petrus

Petrus

Babylon (?)

ca 64

 

1 Johannes

Aposteln Johannes

I eller nära Efesos

ca 98

 

2 Johannes

Aposteln Johannes

I eller nära Efesos

ca 98

 

3 Johannes

Aposteln Johannes

I eller nära Efesos

ca 98

 

Judas

Judas (Jesus bror)

Israel (?)

ca 65

 

Uppenbarelseboken

Aposteln Johannes

Patmos

ca 96

 

[Några av skribenternas namn och vissa platser är osäkra. Många årtal är endast ungefärliga. Förkortningar: e. = ”efter”, f. = ”före” och ca = ”cirka”.]