Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 16

Hur kan man hantera stress och oro?

”Kasta din börda på Jehova, han kommer att hjälpa dig. Han låter aldrig den rättfärdige falla.”

Psalm 55:22

”Den flitiges planer lyckas, men att handla förhastat leder bara till fattigdom.”

Ordspråksboken 21:5

”Var inte rädd, för jag är med dig. Var inte orolig, för jag är din Gud. Jag ska styrka dig, jag ska hjälpa dig. Jag ska hålla ett fast grepp om dig med min rättfärdighets högra hand.”

Jesaja 41:10

”Vem kan förlänga sitt liv med en enda timme genom att oroa sig?”

Matteus 6:27

”Oroa er inte för morgondagen, för i morgon kommer nya bekymmer. Varje dag har tillräckligt med sina egna problem.”

Matteus 6:34

”[Avgör] vad som är verkligt viktigt.”

Filipperna 1:10

”Var inte bekymrade för någonting, utan be innerligt och uttryck er tacksamhet, så att Gud får veta alla era innersta önskningar. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.”

Filipperna 4:6, 7