Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-D

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Händelser vid Galileiska sjön (Del 2)

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

31 eller 32

Kapernaumområdet

Liknelser om Guds rike

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Galileiska sjön

Stillar en storm från en båt

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

I trakten av Gadara

Tillåter demoner tränga in i svinhjord

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Troligen Kapernaum

Botar en kvinnas blödningar; uppväcker Jairos dotter

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Botar två blinda och en stum

9:27-34

     

Nasaret

Förkastas igen i sin hemstad

13:54-58

6:1-5

   

Galileen

Tredje predikofärden i Galileen; sänder ut apostlarna

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes halshugger Johannes döparen; Herodes blir villrådig på grund av Jesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, före påsken (Joh 6:4)

Kapernaum (?); vid Galileiska sjön

Apostlarna återvänder; ger mat åt 5 000 män

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Vid Galileiska sjön; Gennesaret

Judar vill göra Jesus till kung; går på vattnet; botar många

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

”Jag är livets bröd”; många blir chockerade och lämnar honom

     

6:22-71

32, efter påsken

Troligen Kapernaum

Avslöjar människors traditioner

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicien; Dekapolis

Botar dotter till fenicisk kvinna; ger mat åt 4 000 män

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Inget annat tecken än Jonas tecken

15:39–16:4

8:10-12