Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

A7-A

Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Före Jesus tjänst

Enligt de fyra evangelierna

Följande tabeller har motsvarande kartor som visar Jesus resor och predikofärder. Pilarna på kartorna anger inte de exakta färdvägarna, utan visar riktningen i stora drag.

Före Jesus tjänst

TID

PLATS

HÄNDELSE

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

3 f.v.t.

Jerusalem, templet

Ängeln Gabriel förutsäger Johannes döparens födelse för Sakarja

   

1:5-25

 

ca 2 f.v.t.

Nasaret; Judeen

Ängeln Gabriel förutsäger Jesus födelse för Maria; hon besöker sin släkting Elisabet

   

1:26-56

 

2 f.v.t.

Judeens bergstrakt

Johannes döparen föds och namnges; Sakarja profeterar; Johannes i vildmarken

   

1:57-80

 

2 f.v.t., ca 1 okt.

Betlehem

Jesus föds; ”Ordet blev människa”

1:1-25

 

2:1-7

1:14

Nära Betlehem; Betlehem

Ängel förkunnar goda nyheter för herdar; änglar lovprisar Gud; herdar besöker barnet

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Jesus omskärs (8:e dagen); bärs fram i templet av föräldrarna (efter 40:e dagen)

   

2:21-38

 

1 f.v.t. eller 1 v.t.

Jerusalem; Betlehem; Egypten; Nasaret

Astrologernas besök; familjen flyr till Egypten; Herodes dödar små pojkar; familjen återvänder från Egypten och bosätter sig i Nasaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 v.t., påsken

Jerusalem

12-årige Jesus frågar ut lärare i templet

   

2:41-50

 
 

Nasaret

Återvänder till Nasaret; undergiven sina föräldrar; lär sig snickaryrket; Maria uppfostrar fler barn (Mt 13:55, 56; Mk 6:3)

   

2:51, 52

 

29, våren

Vildmarken, Jordanfloden

Johannes döparen börjar sin tjänst

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8