Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

FRÅGA 2

Hur kan man lära sig mer om Gud?

”Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs och begrunda den dag och natt, så att du noga kan följa allt som står i den. Då kommer du att bli framgångsrik, och då kommer du att handla förståndigt.”

Josua 1:8

”Leviterna högläste ur boken, ur den sanne Gudens lag. De förklarade klart och tydligt innebörden, så att folket förstod det som lästes.”

Nehemja 8:8

”Lycklig är den som inte följer de ondas råd, ... utan har sin glädje i Jehovas lag och läser och begrundar den dag och natt. ... Allt han gör lyckas han med.”

Psalm 1:1–3

”Filippus sprang fram till sidan av vagnen och hörde honom läsa högt ur profeten Jesaja, och han frågade: ’Förstår du verkligen vad du läser?’ Han svarade: ’Hur skulle jag kunna göra det utan att någon hjälper mig?’”

Apostlagärningarna 8:30, 31

”Ända sedan världens skapelse har man tydligt kunnat se hans [Guds] osynliga egenskaper, både hans eviga kraft och hans gudomlighet, för de kan uppfattas genom det som är skapat. Därför är man utan ursäkt.”

Romarna 1:20

”Tänk noga igenom detta, gå helt upp i det, så att alla tydligt kan se dina framsteg.”

1 Timoteus 4:15

”Låt oss tänka på varandra så att vi motiverar varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte vara borta från våra möten.”

Hebréerna 10:24, 25

”Om någon av er behöver vishet ska han be till Gud om det och inte ge upp, för Gud ger frikostigt åt alla utan att klandra, och han ska få vad han ber om.”

Jakob 1:5