Kalo te përmbajtja

4 KORRIK 2016
MATERIALE TË REJA

Përditësohet faqja e videove në JW.ORG

Përditësohet faqja e videove në JW.ORG

Faqja për videot në jw.org është përditësuar me këto veçori:

  • në të gjenden të gjitha videot jw.org.

  • videot janë të organizuara në të njëjtat kategori si tek aplikacioni JW Library dhe te pjesa Video on Demand JW Broadcasting.

Faqen e përditësuar mund ta gjeni në sitin jw.org në këto mënyra: te BOTIME > VIDEO, te linku Video biblike në faqen kryesore dhe te linku Video në fund të çdo faqeje jw.org.

Shikoni faqen e përditësuar të Videove.