Galatasve 5:1-26

5  Për një liri të tillë na liroi Krishti.+ Prandaj, qëndroni të vendosur+ dhe mos lejoni të viheni sërish nën një zgjedhë skllavërie.+  Shihni! Unë, Pavli, po ju them se, nëse rrethpriteni,+ Krishti nuk do t’ju sjellë asnjë dobi.  Veç kësaj, sërish i jap dëshmi çdo njeriu që rrethpritet, se është nën detyrimin për të zbatuar gjithë Ligjin.+  Ju jeni ndarë nga Krishti, kushdo qofshi ju që përpiqeni të shpalleni të drejtë me anë të ligjit,+ jeni larguar nga dashamirësia e tij e pamerituar.+  Kurse ne, me anë të frymës, po presim me dëshirë të zjarrtë drejtësinë e shpresuar falë besimit.+  Sepse për Krishtin Jezu, as rrethprerja nuk ka ndonjë vlerë, as parrethprerja,+ por besimi+ që vepron nëpërmjet dashurisë.+  Ju po vraponit mirë.+ Kush ju pengoi, që të mos vazhdoni t’i bindeni së vërtetës?+  Ky lloj argumentimi bindës nuk vjen nga Ai që ju thërret.+  Pak maja e bën të vijë gjithë brumin.+ 10  Jam i sigurt+ për ju që jeni në unitet+ me Zotërinë, se nuk do të mendoni ndryshe, por ai që po ju trazon,+ kushdo qoftë, do të marrë gjykimin+ që i takon. 11  Po mua, vëllezër, nëse ende predikoj rrethprerjen, pse më përndjekin akoma? Atëherë vërtet, guri i pengesës+ së shtyllës së torturës+ është shfuqizuar.+ 12  U tredhshin+ njerëzit, që po përpiqen të shkaktojnë rrëmujë+ mes jush! 13  Ju, sigurisht, u thirrët në liri,+ vëllezër, vetëm mos e përdorni këtë liri si një shkas për mishin,+ por nëpërmjet dashurisë, shërbejini si skllevër njëri-tjetrit.+ 14  Sepse i gjithë Ligji përmbushet+ në një thënie të vetme: «Duaje të afërmin tënd si veten.»+ 15  Por, nëse vazhdoni të kafshoni dhe të gllabëroni njëri-tjetrin,+ ruhuni se mos shfaroseni nga njëri-tjetri.+ 16  Por unë them: vazhdoni të ecni sipas frymës+ dhe nuk do të përmbushni asnjë dëshirë të mishit.+ 17  Sepse, me dëshirat e tij, mishi është kundër frymës+ dhe fryma kundër mishit. Këto i kundërvihen njëra-tjetrës dhe kështu, pikërisht ato gjëra që do t’ju pëlqente të bënit, nuk i bëni.+ 18  Nëse drejtoheni nga fryma,+ nuk jeni nën ligj.+ 19  Tani, veprat e mishit duken qartë,+ dhe ato janë: kurvëria,+ ndyrësia, sjellja e shthurur,+ 20  idhujtaria, marrja me spiritizëm,+ armiqësitë, konflikti, xhelozia, shpërthimet e zemërimit, grindjet, përçarjet, sektet, 21  zilitë, dehjet,+ ahengjet e shfrenuara dhe gjëra si këto. Për këto gjëra po ju paralajmëroj, ashtu siç ju paralajmërova më parë, se ata që praktikojnë+ gjëra të tilla, nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.+ 22  Nga ana tjetër, fryti+ i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, shpirtgjerësia, mirëdashja, mirësia,+ besimi, 23  butësia, vetëkontrolli.+ Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.+ 24  Ata që i përkasin Krishtit Jezu, e kanë vënë në shtyllë mishin bashkë me pasionet dhe dëshirat e tij.+ 25  Nëse jetojmë sipas frymës, sipas frymës edhe të vazhdojmë të ecim në mënyrë të rregullt.+ 26  Le të mos kemi frymën e unit dhe të mos ngjallim konkurrencë+ me njëri-tjetrin, duke e pasur zili njëri-tjetrin.+

Shënime në fund të faqes