2 Corintios 9:1-15

  • Pabloqa hermanosta kapuyninkumanta qonankupaj kallpachan (1-15)

    • “Diosqa kusiywan qojta munakun” (7)

9  Hermanosta* yanapanapaj qolqeta tantanamanta+ qhelqamunayqa anchaña kanman.  Imaraykuchus yachani kapuyniykichejwan yanapanapaj wakichisqa kasqaykichejta. Chayrayku qankunamanta allinta parlaspa Macedoniamanta kajkunaman nerqani: “Acaya lugarmanta kajkunaqa qayna watamantaña wakichisqa kashanku”, nispa. Chay jina wakichisqa kasqaykichejtaj, paykunamanta ashkhasta kikinta ruwanankupaj yanaparqa.  Chayrayku hermanosta kachamushani, qankunamanta allinta parlasqayku ama qhasichu kananpaj. Astawanqa parlasqayman jina wakichisqapuni kanaykichejpaj.  Mana ajina kanman chayqa, Macedoniamanta kajkuna noqawan jamojtinkoqa, mana wakichisqatachu taripasunkichejman. Jina kajtintaj qankunapi atienekusqaykumanta pʼenqaypi rikhuriykuman. Qankunapis pʼenqayllapitaj rikhuriwajchej.  Chayrayku yuyarqani hermanosta ñaupajta kachamunay allin kasqanta. Ajinamanta imatachus qonaykichejta nerqankichej chayta chay hermanos tantashanankupaj. Ajinapi chay yanapaqa tukuy sonqo wakichisqa kanqa, manataj noqayku kamachisqaykuraykuchu.  Chaymanta parlaspa kayta niykichej: Pichus pisillata tarpojqa, pisillatataj oqharenqa. Pitajchus ashkhata tarpojqa, ashkhallatataj oqharenqa.+  Sapa uj sonqonpi yuyasqanman jina ruwachun, mana llakikuspa, nitaj obligasqa jinachu.+ Imaraykuchus Diosqa kusiywan qojta munakun.+  Chantapis Diosqa jatun khuyakuyninta qankunapaj ashkhayachiyta atin. Ajinamanta ni ima pisisonqachejchu. Astawanqa ashkha kapusonqachej tukuy ima allin kajta ruwanapaj.+  Qhelqasqa kashan jina: “Mana michʼakuspa rakʼirarqa, wajchasman jaywarqa. Justicianqa wiñaypaj kallanqapuni”,+ nispa. 10  Diosqa tarpojman ashkha mujuta qon, mikhunapajtaj tʼantata qon. Payllataj tarpunaykichejpaj ashkha mujuta qosonqachej. Cheqan kajta ruwasqaykichejpa poqoynintapis ashkhayachenqa. 11  Diosqa ashkhata bendecisunkichej, mana michʼakuspa wajkunaman qoyta atinaykichejpaj. Paykunataj Diosman graciasta qonqanku chay qosqaykichejmanta, mayqentachus noqayku jaywamusqayku chaymanta. 12  Chay yanapata wajkunaj allinninkupaj qosqaykichejqa, mana hermanosta necesitasqankupi yanapanallapajchu.+ Manachayqa ashkha runas chay yanapamanta Diosman agradecekunankupajwan. 13  Kapuyniykichejwan yanapaspaqa, imayna runaschus kasqaykichejta rikuchinkichej. Paykunataj Diosta jatunchanqanku, Cristomanta sumaj willaykunata willasqaykichejman jina ruwasqaykichejrayku, chantá paykunaman, waj runasmanpis ashkhata qosqaykichejrayku.+ 14  Chantapis hermanosqa Diosmanta qankunapaj mañapusonqachej, qankunatataj munakusonqachej. Imaraykuchus Diosqa jatun khuyakuyninta qankunaman qosunkichej. 15  Diosman agradecekuna may sumaj regalota* qowasqanchejmanta.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Diospaj tʼaqasqa kajkunata”.
Chayri “mana sutʼinchay atina regalota”.