2 Corintios 8:1-24

  • Judeamanta cristianospaj yanapata tantanku (1-15)

  • Tito Corintoman kachasqa kananmanta (16-24)

8  Kunanqa hermanos, yachanaykichejta munayku Macedoniamanta congregaciones Diospa jatun khuyakuyninta japʼisqankurayku imatachus ruwasqankuta.+  Paykunaqa jatun llakiypi kashaspa ñakʼarisharqanku. Jinapis kusikuyninkoqa may jatun karqa, qorikuyta yachasqankutataj rikucherqanku. Chaytaqa ruwarqanku may wajchas kashaspapis.  Paykunaqa tukuy atisqankuta qorqanku.+ Nitaj chayllatachu, manachayqa atisqankumantapis astawanraj.+ Chaymantaqa noqa testigo kani.  Chay hermanosqa maytapuni rogakuwarqayku, paykunapis kapuyninkumanta qoyta munaspa. Ajinamanta Diospaj tʼaqasqa kajkunata yanapaysikunankupaj.+  Paykunaqa mana yuyasqaykuman jinallachu ruwarqanku. Astawanpis Diospa munayninman jina, paykuna kikin Señorpa llankʼayninpi llankʼarqanku, noqaykutapis yanapawarqayku.  Chayrayku Titota nerqayku,+ tukuy sonqowan qosqaykichej yanapata tantayta qallarisqanta tukuchananta.  Qankunaqa tukuy imapi sumajta ruwashankichej. Sinchʼi creeyniyoj kankichej, sumajta parlayta atinkichej, yachayniykichejpis ashkha. Tukuy imata allinta ruwanaykichejpajtaj kallpachakunkichej. Chantapis imaynatachus noqayku qankunata munakuyku, ajinallatataj qankunapis wajkunata munakunkichej. Chayrayku qorikojkuna kanaykichejpajpis kallpachakullaychejpuni.+  Chayta nispaqa mana kamachishaykichejchu. Astawanqa munani reparanaykichejta, wajkunapis sinchʼita kallpachakushasqankuta. Chantapis yachayta munallanitaj, munakuyniykichej tukuy sonqochus manachus kasqanta.  Qankunaqa Señor Jesucristoj jatun khuyakuyninta rejsinkichejña. Payqa qhapaj kashaspapis qankunarayku wajchaman tukorqa,+ ajinamanta wajchayasqanwan qankuna qhapajyanaykichejpaj. 10  Kunantaj noqa yuyasqayman jina niykichej:+ Ruwanaykichejta tukuchanaykichejqa allinniykichejpaj. Imaraykuchus qayna wataña chayta ruwayta qallarerqankichej. Manataj ruwallarqankichejchu, manaqa ruwaytapuni munarqankichej. 11  Kunantajrí ruwayta qallarisqaykichejta tukuchaychej. Ajinamanta atisqaykichejman jina qosqaykichejqa, yanapakuytapuni munasqaykichejta rikuchenqa. 12  Sichus pipis sonqomantapacha imatapis qon chayqa, Diosqa chayta allinpaj qhawan. Imaraykuchus payqa suyan sapa uj atisqanman jina qonanta,+ nitaj mana atisqanman jinachu. 13  Noqaqa mana munanichu qankunapaj mana atina jina kananta, wajkunapajtaj atina jinalla kananta. 14  Astawanpis munani, paykunata pisichikusqankupi kapuyniykichejwan yanapanaykichejta, paykunapis pisichikusqaykichejpi kapuyninkuwan yanapasunaykichejpaj. Ajinamanta ni piman imapis pisinanpaj. 15  Qhelqasqa kashan jina: “Ashkhata pallakojpataqa mana puchojchu. Pisillata pallakojpatapis mana faltajchu”,+ nispa. 16  Kunanqa Diosman agradecekuyku, imaraykuchus paymin Titoj sonqonta kuyuricherqa, noqayku jinallataj qankunamanta llakikunanpaj.+ 17  Titotaj nisqaykuta kasuwarqayku. Chantapis paypuni chay nisqaykuta ruwayta munarqa. Chayrayku sapallanmanta jamushan. 18  Paytawan uj hermanota kachamushayku. Chay hermanomantaqa tukuy congregacionespi allinta parlanku, sumaj willaykunata willasqanrayku. 19  Chantapis tukuy congregaciones chay hermanota ajllarqanku, tantasqa yanapata rakʼej riysinawaykupaj. Chaytaqa ruwasqayku Señor jatunchasqa kananpaj. Ajinamantataj rikuchisqayku, wajkunata yanapanapaj wakichisqa kasqaykuta. 20  Chayta ruwayta munayku, tantasqa yanapata imaynatachus rakʼirasqaykumanta ni pi sajrata parlananpaj.+ 21  Astawanpis ‘tukuy imata mana chʼaukiyaspa* ruwanaykupaj kallpachakuyku, mana Jehová* Diospa ñaupaqellanpichu, manaqa runaspa ñaupaqenkupipis’.+ 22  Chantapis paykunatawan khuska kachamushayku waj hermanonchejta. Payqa tukuy ima ruwasqanpi mayta kallpachakorqa. Kunantaj astawanraj kallpachakonqa, imaraykuchus yachan qankuna allin kajta ruwanaykichejta. 23  Sichus pipis Titomanta tapukunman pichus kasqanta chayqa, niychej payqa llankʼaj masiy, qankunaj allinniykichejpaj yanapawajniytaj kasqanta. Sitajchus pipis tapukunman chay waj hermanos pikunachus kasqankuta chayqa, niychej paykunataqa congregaciones kachamusqankuta.* Paykunataj Cristota jatunchanku. 24  Chayrayku chay hermanosman munakuyniykichejta rikuchiychej.+ Congregacionesmanpis rikuchiychej, imajtinchus qankunamanta allinta parlasqaykuta.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana engañaspa”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “paykunaqa congregacionesmanta apóstoles kasqankuta”.