2 Corintios 7:1-16

  • “Tukuy chʼichi kajmanta llimphuchakuna” (1)

  • Pabloqa Corintopi kaj hermanosmanta kusikun (2-4)

  • Titoqa sumaj willaykunawan chayamun (5-7)

  • Diospa munayninman jina llakikuymanta, pesachikuymantawan (8-16)

7  Munasqa hermanosníy, chay imasta Dios nisqanta yachaspaqa+ cuerponchejta, sonqonchejtawan tukuy chʼichi kajmanta llimphuchakuna.+ Ajinapi Diosta manchachikuspa, astawan astawan llimphus kanapaj.  Sonqoykichejta noqaykupaj kichariychej.+ Noqaykoqa mana pitapis ima sajrata ruwarqaykuchu, nitaj pitapis pantacherqaykuchu, nillataj pimantapis aprovechakorqaykuchu.+  Chaytaqa mana qankunata juchachanaypajchu niykichej. Imaraykuchus ñaupajta nerqaykichej jina, wañuna kajtinpis chayri kausana kajtinpis, qankunaqa sonqoykupi kashankichej.  Qankunaman sutʼita parlaykichej. Qankunawanqa sonqo juntʼasqa kani, may sonqochasqataj. Tukuy llakiyniykupi may kusisqa kashani.+  Macedoniaman+ chayamuspapis manapuni samarerqaykuchu. Astawanqa imaymana llakiykuna jamuwarqayku. Runasqa churanakuwarqayku, noqaykutaj congregacionesmanta llakisqas kasharqayku.  Chaywanpis llakisqasta sonqochaj Diosqa,+ Tito waturiwasqaykuwan* sonqochawarqayku.  Manataj Tito waturikoj jamusqallanwanchu sonqochawarqayku, manaqa qankunarayku kallpachasqa kutimusqanwanpis. Titoqa willawarqayku mayta rikuwayta munasqaykichejta, manchayta noqamanta phutikusqaykichejta, mayta noqamanta llakikusqaykichejta ima. Chaytaj astawanraj kusichiwarqa.  Qhelqamusqay cartawan llakicherqaykichej chaypis,+ mana pesachikunichu. Qallariypeqa qankunata llakichisqaymanta pesachikorqani. Chaywanpis yachani pisi tiempollata llakikusqaykichejta.  Kunantaj kusikuni, mana llakikusqaykichejraykuchu, manachayqa chay llakiyniykichej pesachikunaykichejpaj yanapasusqaykichejrayku. Llakikusqaykichejqa Diospa munayninman jina karqa, chaytaj yanapasorqachej. Chayrayku qankunaman nisqaykoqa mana ñakʼarichishasunkichejchu. 10  Diospa munayninman jina llakikoyqa allinninchejpajpuni. Imaraykuchus chayqa runasta juchamanta pesachikunankupaj, salvacionta tarinankupajtaj yanapan.+ Kay mundomanta runas jina llakikuyrí wañuyman pusan. 11  Diospa munayninman jina llakikusqaykichejqa mayta yanapasorqachej. Chayrayku sutʼita rikucherqankichej mana juchayoj kasqaykichejta, chantapis kʼuchis karqankichej, sajra kajta chejnerqankichej, Diosta manchachikorqankichej, mayta pesachikuyta munarqankichej, mana allin kajta cheqanchanapajtaj tukuy sonqo kallpachakorqankichej.+ Tukuy chay imasta ruwasqaykichejqa walejpuni. 12  Qankunaman qhelqamuspaqa mana juchallikoj runaraykuchu qhelqamorqaykichej, nitaj chay jucharayku ñakʼarej runaraykuchu.+ Astawanqa qhelqamorqaykichej Diospa ñaupaqenpi yachakunanpaj, nisqaykuta usqhayllatachus manachus kasukusqaykichejta. 13  Chaymin noqaykuta sonqochawarqayku. Manataj sonqochakullaykuchu, manachayqa Tito kusisqa kasqanmantapis mayta kusikullaykutaj, qankuna payta kallpachasqaykichejrayku. 14  Sichus Titoman qankunamanta allinta parlarqani chayqa, qankunaqa mana pʼenqaypichu rikhurichiwarqankichej. Qankunamanta allinta Titoman parlasqaykoqa cheqapuni, imaynatachus qankunaman parlaspa tukuy imata cheqata parlarqayku ajina. 15  Chantapis Titoqa qankunata astawanraj munakusunkichej. Imaraykuchus payqa yuyarikun, tukuy qankuna kasukusqaykichejta,+ jinallataj payta jatunpaj qhawaspa japʼikusqaykichejtapis. 16  Mayta kusikuni tukuy imapi qankunapi confiayta atisqaymanta.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “kaypi kasqanwan”.