2 Corintios 4:1-18

  • Sumaj willaykunaj kʼanchaynin (1-6)

    • Mana creej runaspa yuyayninku laqhayachisqa kashan (4)

  • Tʼuru vasos jinalla kaspapis may sumaj llankʼayta japʼinchej (7-18)

4  Diospa khuyakuyninrayku kay llankʼay tiyapuwayku. Chayrayku mana saykʼuspa Diospaj llankʼallaykupuni.  Astawanqa ima pʼenqay imastachus pakayllapi ruwakusqanta millachikuyku. Chantapis ni pita chʼaukiyaykuchu,* nitaj Diospa palabrantapis qʼewiykuchu.+ Astawanpis cheqa kajta rejsichispa, Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kayta munayku. Ajinamanta runas, ama ima sajratapis noqaykumanta sonqonkupi yuyanankupaj.+  Sumaj willaykunata willasqaykuchus velowan jina qhatasqa kashan chayqa, chinkayman rejkunapaj* qhatasqa kashan.  Kay mundoj* diosnintaj,+ chay mana creej runaspa yuyayninkuta laqhayachin,*+ ama paykunaman sumaj willaykunaj kʼanchaynin chayananpaj.+ Chay sumaj willayqa Diospa rijchʼaynin Cristomanta kashan.+  Arí, mana noqaykumantachu willashayku, manachayqa Jesucristo Señor kasqanmanta. Chantá willallaykutaj, Jesusrayku qankunapaj esclavos jina kasqaykuta.  Diosqa nerqa: “Laqhapi kʼanchay kʼancharichun”,+ nispa. Paymin kʼanchayninta sonqoykupi kʼancharicherqa+ Cristoj uyannejta. Chay kʼanchaytaj Diosmanta sumaj yachayta qon.  Tʼuru vasos jinalla kajtiykupis+ may sumaj llankʼayta* japʼerqayku.+ Ajinamanta sutʼi rikukunanpaj, sumaj ateyqa Diosmanta jamusqanta, manataj noqaykumantachu.+  May chhika llakiyniyoj kaspapis, mana llakiywan atipachikuykuchu. Imatachus ruwanaykuta mana yachaspapis, ñaupajman rillaykupuni.*+  Qhatiykachasqa kayku, manataj saqerparisqachu.+ Urmachisqa kayku, manataj tukuchisqachu.+ 10  Mayman rispapis Jesús jina wañuy patapi rikhuriyku.+ Chaytaj runasman rikuchin, Jesús jinallataj ñakʼarisqaykuta. 11  Kausayniykupeqa wañuy patapi rikhurillaykupuni,+ Jesuspa qhepanta risqaykurayku. Ajinamanta runasman rikuchiyku, Jesús jina ñakʼarisqaykuta. 12  Noqaykoqa sapa kuti wañuy patapi kayku, qankuna kausanaykichejpaj. 13  Kay qhelqasqa kashan: “Creerqani, chayrayku parlarqani”,+ nispa. Noqaykupis kikin creeyniyojllataj kayku, chayrayku parlayku. 14  Chantapis yachayku Jesusta kausarichej Diosqa noqaykutapis Jesusta jina kausarichinawaykuta. Yachallaykutaj payqa qankunatawan khuska Jesuspa ñaupaqenman pusanawaykuta.+ 15  Chay tukuy imasqa, qankunaj allinniykichejpaj kanku. Ajinamanta Diospa jatun khuyakuynin astawan ashkhayananpaj. Chaytaj ashkhayan, astawan runas Diosman graciasta qospa jatunchajtinku.+ 16  Chayrayku mana saykʼunchejchu. Imaraykuchus cuerponchej maukʼayajtinpis, sonqonchej, yuyayninchejpis sapa pʼunchay mosojyachisqa kashan. 17  Ñakʼarisqanchejqa uj tiempollapaj, nitaj imapischu. Chay ñakʼarisqanchejraykutaj tʼinkata japʼisunchej. Chaytaj ni imawan kikinchakunchu, wiñaypajtaj.+ 18  Chayrayku noqanchejpa yuyayninchejqa mana rikukoj imasllapipuni kashan, manataj rikukoj imaspichu.+ Imajtinchus rikukoj imasqa mana unaypajchu, mana rikukoj imastajrí wiñaypaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañaykuchu”.
Chayri “wañushanku chaykunapaj”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “yuyayninkuta ciegoyachin”.
Chayri “may valorniyoj imasta”.
Ichá nillanmantaj “suyakuyniyoj kayku”.