2 Corintios 12:1-21

  • Pablo mosqoypi jina rikusqan (1-7a)

  • Pablo ‘aychanpi khishkayoj’ (7b-10)

  • Pabloqa mana imapipis pisichu sumachaj apostolesmanta nisqaqa (11-13)

  • Pablo Corintopi kaj hermanosmanta llakikun (14-21)

12  Noqaqa jatunchakunay tiyan. Chayrayku Señor mosqoypi jina rikuchiwasqanmanta,+ willawasqanmanta ima parlasaj,+ chayta ruway mana allinniypajchu kajtinpis.  Uj runata rejsini, pichus Cristoj discipulon.* Payqa 14 watas ñaupajta, kinsa kaj cieloman ujllata oqharisqa karqa. Manataj yachanichu, aycha cuerpopichus oqharisqa kasqanta chayri manachus. Chaytaqa Dioslla yachan.  Arí, chay runataqa rejsini. Payqa paraisoman ujllata oqharisqa karqa. Manataj yachanichu, aycha cuerpopichus oqharisqa kasqanta chayri manachus. Chaytaqa Dioslla yachan.  Paraisopi kashaspa, chay runaqa mana parlay atina palabrasta uyarerqa, mayqenkunatachus runasqa mana parlanankuchu tiyan chaykunata.  Chay runamanta jatunchakusaj, manataj noqamantachu. Jatunchakuspaqa imaspichus pisi kallpa kasqallaymanta jatunchakusaj.  Jatunchakuyta munayman chaypis, mana wampuchu kayman. Imaraykuchus maychus kajllata parlayman. Chaywanpis mana jatunchakunichu, ama pipis ruwasqayta rikusqanmanta chayri parlasqayta uyarisqanmanta kurajta yuyananpaj,  noqaman tʼukuna imasta willawasqankuraykullaqa. Ama anchata umata oqharinaypajqa, aychaypi khishkayoj kani.+ Chay khishkaqa Satanaspa angelnin, chaytaj ñakʼarichishawan* ama anchata umata oqharinaypaj.  Kinsa kutita Señormanta mañakorqani, chay khishkata orqhonawanta.  Señortajrí niwarqa: “Jatun khuyakuyniytaqa maychus necesitasqaykiman jinaña rikuchiyki. Atiyneyqa pisi kallpayoj kasqaykipi astawan rikuchikun”,+ nispa. Chayrayku kusiywan jatunchakusaj imaspichus pisi kallpa kasqaymanta. Ajinamanta Cristoj atiynenqa uj toldo jina* patallaypipuni kanqa. 10  Cristorayku kusikuni: pisi kallpayoj kasqaymanta, imaymanasta niwasqankumanta, pisichikusqaymanta, qhatiykachawasqankumanta, chʼampaykunapi rikukusqaymanta ima. Imaraykuchus pisi kallpayoj kaspaqa atiyniyoj kani.+ 11  Qankunarayku mana yuyayniyoj runa jina parlashani. Qankunachus allinta noqamanta parlawajchej karqa chayqa, mana ajinata parlashaymanchu karqa. Mana imachu kani chaypis, noqaqa mana imapipis pisichu kani sumachaj apostolesniykichejmanta nisqaqa.+ 12  Qankuna kikinpuni rikorqankichej noqa apóstol kasqayta sinchʼita aguantasqaypi,+ milagrosta, tʼukuna imasta, jatuchaj imastawan ruwasqaypi.+ 13  Noqaqa mana imatapis qankunamanta mañakorqaykichejchu. Chayllapi waj congregacioneswan mana kikinchu kankichej. ¿Pantarqanichu chayta ruwaspa?+ Jina kajtenqa perdonariwaychej. 14  Kaywanqa kinsa kutitaña wakichikuni qankunata watukoj jamunaypaj. Kay kutipipis manallataj imatapis mañakusqaykichejchu. Imaraykuchus mana imatapis jaywanawaykichejtachu maskʼashani,+ manachayqa qankunata maskʼashaykichej. Mana wawaschu+ tatasninkupaj imatapis tantananku tiyan, manaqa tatas wawasninkupaj tantananku tiyan. 15  Noqaqa tukuy ima kapuwasqanta, kausayniytapis kusiywan qankunarayku tukuchisaj.+ Qankunataqa mayta munakuykichej, ¿manachu qankunapis kikillantataj munakunawaykichej kanman? 16  Qankunamantaqa mana imatapis mañakorqaykichejchu.+ Chaywanpis qankunaqa ninkichej “manchay vivo” kasqayta, “uj trampapitaj” qankunata japʼisqayta. 17  Hermanosta kachamuspaqa mana imaykichejtapis orqhorqaykichejchu, ¿icharí? 18  Noqa Titota nerqani qankunata watukoj jamunanta, paytawan khuskataj waj hermanota kachamorqani. ¿Tito imaykichejtapis orqhosorqachejchu?+ Mana, ¿icharí? Titowan noqawanqa uj yuyaylla kayku, kikintapuni imatapis ruwayku. 19  Ichapis yuyashankichej ñaupaqeykichejpi allinpi rikhuriyta munaspalla parlashasqaykuta. Chayqa mana jinachu. Astawanpis Cristota qhatejkuna jina, Diospa ñaupaqenpi cheqata parlashayku. Jinapis munasqa hermanosníy, qankunata kallpachanaykupaj tukuy imata ruwayku. 20  Manchachikushani jaqayman jamojtiy mana munasqayman jinachu qankunata taripanayta, nitaj noqapis munasqaykichejman jinachu ruwanayta. Chantapis manchachikuni qankuna ukhupi kananta: churanakuykuna, envidianakuykuna, phiñanakuykuna, tʼaqanakuykuna, wajkunapaj sajrata parlaykuna, cuento qʼepi kaykuna, jatunchakuykuna, chʼajwas ima. 21  Qankunata watukoj watejmanta jamojtiy, ichapis Diosniy ñaupaqeykichejpi kʼumuykachachiwanqa. Ichapis llakikusaj ashkhas ñaupa juchasninkumanta mana pesachikusqankurayku. Paykunaqa kikillantapuni yuyashanku millay imasta ruwaymanta, khuchichakuy juchamanta,* mana pʼenqakuspa juchata ruwaymanta* ima.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachachisqan”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Chayri “maqashawan”.
Chayri “carpa jina”.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, asélgueia. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.