Skip to content

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ JW.ORG ਵਰਤੋ

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ JW.ORG ਵਰਤੋ

27 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।