Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | BANGOBANI OFAKAZI BAKAJEHOVA?

OFakazi BakaJehova Bangabantu Abanjani?

OFakazi BakaJehova Bangabantu Abanjani?

Siyinhlanganiso etholakala emhlabeni wonke njalo engazihlanganisi lamanye amasonto. Lanxa amawofisi ethu amakhulu ese-United States, abanengi bethu batholakala emazweni atshiyeneyo. Sikhuluma nje oFakazi abedlula 8 miliyoni bafundisa abantu iBhayibhili emazweni edlula 230. Silandela amazwi kaJesu athi: “Lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe.”UMathewu 24:14.

Siyayilalela sibili imithetho etholakala emazweni esihlala kuwo kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuthi singangeni kwezombusazwe. Lokhu kungenxa yokuthi siyawulalela umlayo kaJesu othi amaKhristu akumelanga angene ezindabeni ‘zomhlaba.’ Ngakho kasiphatheki kwezombusazwe njalo kasiyi ezimpini. (UJohane 15:19; 17:16) Ngokwesibonelo, ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yesibili oFakazi bakaJehova babotshwa, bahlutshwa njalo babulawa ngenxa yokuthi babengafuni ukusekela ezombusazwe. Omunye owake waba ngubhishopu eGermany wabhala wathi: “Abantu laba yibo bodwa abangatsho beqinisile ukuthi kabazange bangenele ezingxabanweni zombusazwe ngesikhathi kubusa amaNazi eGermany.”

“[OFakazi bakaJehova] ngabantu abalesimilo esihle kakhulu. Abantu abanje bangasetshenziswa lasezikhundleni eziphezulu kwezombusazwe ngoba balendaba labanye. Kodwa iqiniso yikuthi ngeke bafa bavuma. . . . Bayabahlonipha sibili ohulumende kodwa bakholwa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo wodwa ozaqeda izinhlupho zabantu.”—Umbiko lo wakhitshwa liphephandaba laseCzech Republic okuthiwa yi-Nová Svoboda.

Lanxa kunjalo kasizehlukanisi labanye abantu. UJesu wakhuleka kuNkulunkulu ecelela abafundi bakhe wathi: “Umthandazo wami kawusikho ukuthi ubasuse emhlabeni.” (UJohane 17:15) Yikho-ke lathi siyafanana labantu bonke nje emphakathini; siyasebenza, siyafunda ezikolo, njalo siyathenga ezitolo.