INQABAYOKULINDA September 2015 | Bangobani OFakazi BakaJehova?

Ukuze uthole impendulo, buza bona oFakazi bakaJehova ngoba yibo abangakutshela iqiniso.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Bangobani OFakazi BakaJehova?

Okukhulunywe ngabantu abasesihlokweni lesi kuyahambelana lalokho okucabangayo yini?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

OFakazi BakaJehova Bangabantu Abanjani?

Ungamangala ukuthi sitholakala ezindaweni ezitshiyeneyo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

Ukholo lwethu lusekelwe eBhayibhilini ngoba sikholwa ukuthi liLizwi likaNkulunkulu.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Siyithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wethu?

Ivela ngaphi? Siyisebenzisa njani?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani Sitshumayela?

Silezizatho ezintathu eziqakatheke kakhulu ezenza sitshumayele emhlabeni wonke.

Uyakufinyelela Yini Ukuphelela Okufunyanwa KuKhristu?

Kungelani lokuthi sesileminyaka emingaki sikhonza uJehova singenelisa ukuqhubeka siqinisa ubuhlobo bethu laye.

Umzwangedwa Wakho Ukuqondisa Kuhle Yini?

Khangela ukuthi ungakunceda njani ukuthi wenze izinqumo ngokuhlakanipha endabeni yokwelatshwa, ukuzilibazisa lasemsebenzini wokutshumayela.

“Qinani Ekukholweni Kwenu”

Singafundani mayelana lokholo kokwenziwa nguPhetro lapho ezama ukuhamba phezu kwamanzi?

UJehova Utshengisa Njani Ukuthi Uyasithanda?

Ukuthola kunzima yini ukwamukela ukuthi uJehova uyakuthanda?

Singatshengisa Njani Ukuthi Siyamthanda UJehova?

Kakucini ngokuzwa simthanda enhliziyweni kuphela.