Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | BANGOBANI OFAKAZI BAKAJEHOVA?

Kungani Sitshumayela?

Kungani Sitshumayela?

Umsebenzi wethu wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke usenza singafanani labanye abantu—sitshumayela endlini ngendlu, ezindaweni zomphakathi laloba ngaphi lapho abantu abatholakala khona. Kungani sitshumayela?

Siyatshumayela ukuze sidumise uNkulunkulu njalo senze ibizo lakhe laziwe. (KumaHebheru 13:15) Kanti njalo okwenza sitshumayele yikuthi silalela uJesu Khristu owasinika umlayo othi: ‘Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libafundise ukulalela konke engililaye ngakho.’UMathewu 28:19, 20.

Okunye njalo okwenza sitshumayele yikuthi siyabathanda omakhelwana bethu. (UMathewu 22:39) Siyakwazi sibili ukuthi abantu abanengi balamasonto abo lokuthi kayisibo bonke abantu abawamukelayo umlayezo esiwutshumayelayo. Kodwa sikholwa ukuthi okufundiswa liBhayibhili kungasindisa ukuphila kwabantu. Yikho lathi njengamaKhristu ekhulu lokuqala ‘kasikhawuli ukufundisa lokutshumayela izindaba ezinhle ukuthi uJesu unguKhristu’ImiSebenzi 5:41, 42.

U-Antonio Cova Maduro, ingcitshi kwezokuhlalisana kwabantu wabhala wathi “oFakazi bakaJehova bazimisele ukwenza loba yini . . . , ukuze batshumayele kuwo wonke amagumbi omhlaba.”—Umbiko lo wakhutshwa liphephandaba laseVenezuela okuthiwa yi-El Universal

Inengi labantu ababala amabhuku ethu kayisibo boFakazi bakaJehova njalo lezigidi zabantu esifunda labo iBhayibhili zingena amanye amasonto. Lanxa kunjalo kuyabathokozisa ukuthi siyabavakatshela emakhaya abo ukuze sifunde labo iBhayibhili.

Mhlawumbe ungabe uleminye imibuzo mayelana laboFakazi bakaJehova. Siyakukhuthaza ukuthi wenze okulandelayo ukuze uthole izimpendulo

  • Buza kuloba nguphi uFakazi kaJehova.

  • Khangela kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org.

  • Yana emihlanganweni yethu engenwa mahala futhi engenwa yiloba ngubani.