സങ്കീർത്തനം 133:1-3

ദാവീദിന്റെ ആരോ​ഹ​ണ​ഗീ​തം. 133  സഹോ​ദ​ര​ന്മാർ ഒന്നിച്ച്‌ ഒരുമ​യോ​ടെ കഴിയു​ന്നത്‌എത്ര നല്ലത്‌! എത്ര രസകരം!+   അതു വിശേ​ഷ​തൈ​ലം​പോ​ലെ!തലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട്‌+ തലയിൽനി​ന്ന്‌ താടി​യി​ലേക്ക്‌,അഹരോന്റെ താടി​യി​ലേക്ക്‌,+കുപ്പായക്കഴുത്തുവരെ ഒഴുകി​യി​റ​ങ്ങുന്ന തൈലം​പോ​ലെ!   അതു സീയോൻമ​ല​നി​ര​ക​ളിൽ പെയ്‌തിറങ്ങുന്ന+ഹെർമോന്യമഞ്ഞുകണങ്ങൾപോലെ.+ യഹോവ അനു​ഗ്രഹം ചൊരി​യാൻ,അനന്തജീവനെന്ന അനു​ഗ്രഹം ചൊരി​യാൻ,നിയമിച്ച സ്ഥലം അതാണ്‌!

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം