NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2017

Nahafoy Tena Izy Ireo

Anabavy maro no nisalasala raha hahavita hanompo any an-tany hafa. Nandeha ihany anefa izy ireo. Inona no nahatonga azy ho be herim-po? Inona no nianarany tany?

“Matokia An’i Jehovah ka Manaova ny Tsara”

Manampy antsika i Jehovah rehefa manana olana isika. Mila manao izay azo atao koa anefa isika. Hanampy antsika amin’izany ny andinin-teny ho an’ny taona 2017.

Mankasitraka ny Fahafahana Omen’i Jehovah Anao ve Ianao?

Inona no fanomezana sarobidy omen’i Jehovah antsika? Inona no lazain’ny Baiboly momba azy io? Ary ahoana no ampisehoantsika fa manaja ny safidin’ny hafa isika?

Nahoana no Ilaina ny Manetry Tena?

Inona no atao hoe manetry tena, ary nahoana izy io no tena ilaina?

Ho Vitanao ny Hanetry Tena na dia Tsy Mora aza Izany

Inona no hanampy antsika hanetry tena foana rehefa miova ny fiainantsika na rehefa misy manakiana na midera antsika, na rehefa tsy haintsika tsara izay tokony hatao?

Omeo Andraikitra ny Lehilahy Mendri-pitokisana

Ahoana no azon’​ireo efa zokinjokiny anampiana an’​ireo tanora kokoa mba hahazo andraikitra? Ahoana no azon’​ireo tanora kokoa ampisehoana fa manaja an’​ireo efa zokinjokiny izy ireo?

Fantatrao Ve?

Ahoana no fomba nitondrana afo tany amin’​ny toerana iray fahiny?