کتاب مقدس—‏موضوع آن چیست؟‏

موضوع اصلی کتاب مقدس چیست؟‏

دلایلی برای خواندن کتاب مقدس

اطلاعاتی در خصوص کتاب مقدس،‏ یعنی پرخواننده‌ترین کتاب جهان که برایتان بسیار جالب خواهد بود.‏

بخش ۱

عطای باغ فردوس به بشر

مطابق کتاب مقدس،‏ آفرینش انسان‌ها چگونه صورت گرفت؟‏ خدا چه فرامینی به آدم و حوا داد؟‏

فصل ۲

فردوس از دست‌رفته!‏

وقتی خدا آدم و حوا را به دلیل عملشان داوری کرد،‏ به آنان چه امیدی داد؟‏

فصل ۳

نجات بشر از توفان نوح

شرارت چگونه بر زمین گسترش یافت؟‏ نوح چگونه ثابت کرد مردی درستکار و وفادار است؟‏

فصل ۴

عهد خدا با ابراهیم

چرا ابراهیم به کنعان نقل مکان کرد؟‏ یهوه چه عهدی با ابراهیم بست؟‏

فصل ۵

برکت خدا بر ابراهیم و قومش

وقتی یهوه از ابراهیم خواست که اسحاق را قربانی کند،‏ ابراهیم چه اطمینانی داشت؟‏

فصل ۶

وفاداری ایوب به خدا

کتاب ایوب چگونه نشان می‌دهد که فرشتگان و انسان‌ها قادرند با پای‌بندی به معیارهای خدا ثابت کنند که خدا حق دارد بر مخلوقاتش حکومت کند؟‏

فصل ۷

نجات قوم اسرائیل از مصر

خدا چگونه از موسی برای رهایی قوم اسرائیل از بردگی مصریان استفاده کرد؟‏ دلیل برگزاری عید فصح چیست؟‏

فصل ۸

ورود قوم اسرائیل به کنعان

وقتی اسرائیلیان داخل کنعان شدند،‏ چرا یهوه جان راحاب و خانواده‌اش را در اریحا نگرفت.‏

فصل ۹

اسرائیلیان خواهان پادشاه شدند

وقتی اسرائیلیان خواهان پادشاه شدند،‏ یهوه شاول را انتخاب کرد.‏ چرا خدا پس از آن داود را جایگزین شاول کرد؟‏

فصل ۱۰

سلیمان پادشاهی حکیم

بیایید با برخی از نمونه‌های حکمت سلیمان آشنا شوید و ببینید که نتیجهٔ دور شدن او از یهوه چه بود.‏

فصل ۱۱

سرودهای الهام‌شده برای تسلی و تعلیم

کدام مزامیر نشان می‌دهد که خدا آنانی را که دوست دارد،‏ کمک می‌کند و تسلی می‌دهد؟‏

فصل ۱۲

حکمت الٰهی برای هدایت بشر در زندگی

ببینید که کتاب‌های الهام‌شدهٔ امثال و جامعه چه پندهای عملی‌ای در اختیارمان قرار می‌دهد و چگونه باعث می‌شود که به خدا توکل کنیم.‏

فصل ۱۳

پادشاهان خوب و بد

اسرائیل چگونه به دو پادشاهی تقسیم شد؟‏

فصل ۱۴

کلام خدا از طریق پیامبرانش

پیامبران خدا چه موضوعاتی را اعلام کردند؟‏ به چهار موضوعی که اعلام کردند،‏ توجه کنید.‏

فصل ۱۵

رؤیاهای پیامبری در تبعید

دانیال در مورد مسیح و پادشاهی خدا به چه موضوعی پی برد؟‏

فصل ۱۶

ظهور مسیح

یهوه چگونه از فرشتگان و یحیای تعمیددهنده استفاده کرد تا نشان دهد عیسی،‏ مسیح موعود است؟‏ یهوه چگونه هویت پسرش،‏ مسیح موعود را نشان داد؟‏

فصل ۱۷

تعلیم عیسی در مورد پادشاهی خدا

موضوع اصلی موعظه عیسی چه بود؟‏ او چگونه نشان داد که حکمرانی‌اش بر اساس محبت و عدالت است؟‏

فصل ۱۸

معجزات عیسی

معجزات عیسی چه موضوعی را دربارهٔ قدرت و حکمرانی آیندهٔ او بر زمین نمایان می‌سازد؟‏

فصل ۱۹

پیشگویی عیسی در مورد وقایعی جهانی

مفهوم نشانی که عیسی به رسولانش داد چیست؟‏

فصل ۲۰

کشته شدن عیسی مسیح

قبل از این که به عیسی خیانت و به تیر چوبی میخکوب شود،‏ او چه مراسم جدیدی را پایه‌گذاری کرد؟‏

فصل ۲۱

عیسی زنده است!‏

شاگردان عیسی چگونه پی بردند که خدا او را رستاخیز داده است؟‏

فصل ۲۲

موعظه دلیرانه رسولان

طی عید پنتیکاست چه اتفاقی رخ داد؟‏ دشمنان نسبت به موعظه شاگردان عیسی چه واکنشی داشتند؟‏

فصل ۲۳

پخش خبر خوش

وقتی پولس مردی را در شهر لستره شفا داد چه اتفاقی افتاد؟‏ پولس چگونه سر از روم در آورد؟‏

فصل ۲۴

نامه‌های پولس به جماعات

پولس چه راهنمایی‌هایی در رابطه با سازماندهی جماعت داد؟‏ او در مورد ذریت موعود چه گفت؟‏

فصل ۲۵

توصیه‌هایی در مورد ایمان،‏ رفتار و محبت

چگونه مسیحی‌ای می‌تواند ایمان خود را حفظ کند؟‏ چگونه شخص نشان می‌دهد که حقیقتاً خدا را دوست می‌دارد؟‏

فصل ۲۶

فردوس بازیافته!‏

کتاب مکاشفه چگونه موضوع اصلی کتاب مقدس را تکمیل می‌سازد؟‏

موضوع کتاب مقدس—‏توضیحی مختصر

یهوه خدا چگونه به‌تدریج نشان داد که عیسی برگزیده یا مسیح اوست،‏ یعنی کسی که فردوس را بر زمین برقرار خواهد ساخت؟‏

نمودار زمان

نمودار زمان رویدادهای کتاب مقدس را ببینید که از سال ۴۰۲۶ قبل از میلاد تا حدود سال ۱۰۰ میلادی را در بر می‌گیرد.‏