مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 فصل ۱۲

حکمت الٰهی برای هدایت بشر در زندگی

حکمت الٰهی برای هدایت بشر در زندگی

کتاب امثال مجموعه‌ای از پندهای الهام شده است که بشر را در امور روزمرهٔ زندگی هدایت می‌کند.‏ اکثر این امثال را سلیمان،‏ پادشاه حکیم نگاشته است.‏

چه نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا،‏ پادشاه حکیمی است؟‏ یک راه جواب به این سؤال بررسی پندهای وی است.‏ یَهُوَه به سلیمان پادشاه حکمت داد و او نیز صدها مَثَل در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی نگاشت.‏ اگر این پندها در زندگی مؤثر واقع شود و زندگی را بهتر و پرمفهوم‌تر سازد حکمت یَهُوَه ثابت می‌شود.‏ بیایید برخی از این پندها را بررسی کنیم.‏

توکّل به خدا.‏ توکّل کلید اصلی برای داشتن رابطه‌ایی صمیمی با یَهُوَه است.‏ سلیمان نوشت:‏ ‹به تمامی دل خود بر یَهُوَه توکّل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راه‌های خود او را بشناس،‏ و او راه‌هایت را راست خواهد گردانید.‏› (‏امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر به یَهُوَه توکّل کنیم،‏ بدین شکل که راهنمایی‌های او را جویا باشیم و از او اطاعت نماییم،‏ زندگی‌مان پرمفهوم می‌شود.‏ با این کار،‏ دل یَهُوَه شاد می‌شود چون که می‌تواند به تهمت‌های دشمن خود یعنی شیطان جوابی دهد.‏ —‏ امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏

پندهایی در روابطمان با دیگران.‏ پند خدا به شوهر،‏ زن و فرزند بسیار به جا می‌باشد به ویژه برای امروزه.‏ خدا به شوهر می‌گوید:‏ «از زن جوانیِ خویش مسرور باش،‏» و بدین شکل او را راهنمایی می‌کند که به همسر خود وفادار باشد.‏ (‏امثال ۵:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ در کتاب امثال خصوصیات زن شایسته که مورد تحسین شوهر و فرزندانش است به خوبی توصیف شده است.‏ (‏باب ۳۱ امثال‏)‏ فرزندان نیز راهنمایی می‌شوند که مطیع والدین خود باشند.‏ (‏امثال ۶:‏۲۰‏)‏ این کتاب همچنین توضیح می‌دهد که بسیار ضروری است با دیگران دوستی کنیم زیرا شخص منزوی خودخواه می‌شود.‏ (‏امثال ۱۸:‏۱‏)‏ از طرفی نیز شرح می‌دهد که دوستان می‌توانند در ما تأثیر خوب یا بد بگذارند،‏ به همین دلیل می‌باید دوستان خود را عاقلانه انتخاب کنیم.‏ —‏ امثال ۱۳:‏۲۰؛‏ ۱۷:‏۱۷‏.‏

پندهایی در رابطه با اَعمالمان.‏ در کتاب امثال پندهای بسیاری آمده است که به نفع عمل‌کنندهٔ آن است.‏ برای مثال:‏ اجتناب از مصرف بی‌رویهٔ الکل،‏ پرورش احساسات و افکار مثبت،‏ جنگ با احساسات و افکار مخرّب و کوشا بودن در کار.‏ (‏امثال ۶:‏۶؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۲۰:‏۱‏)‏ این کتاب هشدار می‌دهد که عمل کردن به توصیه‌های انسان‌ها به جای پندهای خدا عواقب بدی دارد.‏ (‏امثال ۱۴:‏۱۲‏)‏ همچنین ترغیب می‌کند که دل خود را در برابر تأثیرات فاسد حفظ کنیم چون که نهرهای حیات از دل سرچشمه می‌گیرد.‏ —‏ امثال ۴:‏۲۳‏.‏

میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا پی برده‌اند که عمل به این پندها زندگی آن‌ها را بهتر کرده است.‏ در نتیجه،‏ دلیل محکمی برای پذیرفتن خدا به عنوان حاکم خود دارند.‏

‏—‏بر اساس کتاب امثال‏.‏