مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نمودار زمان

نمودار زمان
 1. ‏«در ابتدا.‏ .‏ .‏»‏

 2. ۴۰۲۶ ق.‏م.‏ آفرینش آدم

 3.  ۳۰۹۶ ق.‏م.‏ مرگ آدم

 4.  ۲۳۷۰ ق.‏م.‏ شروع توفان نوح

 5.  ۲۰۱۸ ق.‏م.‏ تولّد ابراهیم

 6. ۱۹۴۳ ق.‏م.‏ عهد ابراهیمی

 7.  ۱۷۵۰ ق.‏م.‏ یوسف به بردگی فروخته شد

 8.  قبل از ۱۶۱۳ ق.‏م.‏ امتحان ایّوب

 9.  ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ خروج از مصر

 10.  ۱۴۷۳ ق.‏م.‏ اسرائیل تحت رهبری یوشَع وارد کنعان شد

 11. ۱۴۶۷ ق.‏م.‏ قسمت عظیمی از کنعان تسخیر شد

 12.  ۱۱۱۷ ق.‏م.‏ شاؤل به عنوان پادشاه انتخاب شد

 13.  ۱۰۷۰ ق.‏م.‏ خدا با داود عهد پادشاهی بست

 14. ۱۰۳۷ ق.‏م.‏ سلیمان پادشاه شد

 15. ۱۰۲۷ ق.‏م.‏ ساختن معبد اورشلیم تمام شد

 16. حدود ۱۰۲۰ ق.‏م.‏ غزل غزل‌های سلیمان تکمیل شد

 17.  ۹۹۷ ق.‏م.‏ پادشاهی اسرائیل به دو پادشاهی تقسیم شد

 18.  حدود ۷۱۷ ق.‏م.‏ جمع‌آوری امثال

 19.  ۶۰۷ ق.‏م.‏ اورشلیم نابود شد؛‏ شروع اسارت در بابل

 20.  ۵۳۹ ق.‏م.‏ بابل به دست کورش فاتح افتاد

 21. ۵۳۷ ق.‏م.‏ برگشت یهودیان به اورشلیم

 22. ۴۵۵ ق.‏م.‏ بنای حصارهای اورشلیم؛‏  شروع ۶۹ هفتهٔ سالی

 23. بعد از ۴۴۳ ق.‏م.‏ تکمیل شدن کتاب نبوی مَلاکی

 24.  حدود ۲ ق.‏م.‏ تولّد عیسی

 25. ۲۹ م.‏ تعمید عیسی؛‏  شروع موعظه عیسی در بارهٔ پادشاهی خدا

 26. ۳۱ م.‏ انتخاب ۱۲ رسول؛‏ سخنرانی عیسی بر کوه

 27.  ۳۲ م.‏ عیسی ایلعازَر را رستاخیز داد

 28.  ۱۴ نیسان،‏ ۳۳ م.‏ عیسی به میخ کشیده شد (‏ماه نیسان با قسمتی از ماه‌های مارس و آوریل همخوانی دارد.‏)‏

 29. ۱۶ نیسان،‏ ۳۳ م.‏ رستاخیز عیسی

 30.  ۶ سیوان،‏ ۳۳ م.‏ پَنْطیکاست؛‏ ریخته شدن روح‌القدس (‏ماه سیوان با قسمتی از ماه‌های مه و ژوئن همخوانی دارد.‏)‏

 31. ۳۶ م.‏ کُرنیلیوس مسیحی شد

 32.  حدود ۴۷-‏۴۸ م.‏ اوّلین سفر میسیونری پولُس

 33. حدود ۴۹-‏۵۲ م.‏ دوّمین سفر میسیونری پولُس

 34. حدود ۵۲-‏۵۶ م.‏ سوّمین سفر میسیونری پولُس

 35.  حدود ۶۱ م.‏ پولُس در زندان روم نامه‌هایی نوشت

 36.  قبل از ۶۲ م.‏ یعقوب برادر ناتنی عیسی نامه‌اش را نگاشت

 37.  ۶۶ م.‏ شورش یهودیان به ضدّ روم

 38. ۷۰ م.‏ رومیان اورشلیم و معبدش را نابود کردند

 39.  حدود ۹۶ م.‏ یوحنّا کتاب مکاشفه را نوشت

 40. حدود ۱۰۰ م.‏ مرگ یوحنّا آخرین رسول عیسی