مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 فصل ۱۰

سلیمان پادشاهی حکیم

سلیمان پادشاهی حکیم

یَهُوَه به سلیمان پادشاه دلی حکیم داد؛‏ طی حکمرانی سلیمان اسرائیلیان در صلح و رفاهی بی‌سابقه به سر می‌بردند.‏

زندگی در سرزمینی که قوم و حاکمش مطیع یَهُوَه،‏ خدای متعال باشند چگونه خواهد بود؟‏ حکومت ۴۰ سالهٔ سلیمان جواب این سؤال را می‌دهد.‏

داود قبل از مرگش سلیمان را جانشین خود ساخت.‏ خدا در خواب به سلیمان گفت که از او درخواستی کند.‏ سلیمان از خدا تقاضای حکمت و دانش کرد تا قوم را عادلانه و خردمندانه داوری نماید.‏ یَهُوَه نیز با خوشنودی کامل به او دلی حکیم و فهیم داد.‏ همچنین به او وعده داد که در صورت مطیع ماندن ثروت،‏ جلال و عمری طولانی به او عطا کند.‏

سلیمان به دلیل داوری‌های حکیمانه‌اش بسیار معروف گشت.‏ در یک مورد،‏ دو زن بر سر یک نوزاد پسر دعوا داشتند و هر کدام مدعی بود که مادر آن پسر است.‏ سلیمان فرمان داد تا نوزاد را از وسط نصف کنند و بین آن دو زن تقسیم نمایند.‏ زنِ اوّل قبول کرد،‏ اما مادر واقعی بلافاصله التماس نمود که او را به زن اوّل دهند.‏ پس،‏ سلیمان متوجه شد که زنِ دلسوز مادر واقعی است و نوزاد را به دست او سپرد.‏ این خبر در تمام اسرائیل به سرعت پخش شد و مردم پی بردند که خدا به سلیمان حکمت داده است.‏

یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای سلیمان بنای معبد یَهُوَه بود.‏ این عمارتی بی‌نظیر بود که در اورشلیم مرکز پرستش اسرائیل شد.‏ در هنگام افتتاح معبد،‏ سلیمان چنین دعا کرد:‏ ‹اینک آسمان و آسمانِ همهٔ آسمان‌ها تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کرده‌ام.‏› —‏ ۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏.‏

شهرت سلیمان در سرزمین‌های دیگر نیز پخش شد،‏ حتی به سرزمین دوری همچون سبا در عربستان رسید.‏ ملکهٔ سبا به اورشلیم سفر کرد تا جلال و ثروت سلیمان را از نزدیک دیده،‏ عظمت حکمتش را بیازماید.‏ او به قدری تحت تأثیر حکمت سلیمان و رفاه اسرائیلیان قرار گرفت که یَهُوَه را برای نشاندن چنین پادشاهی بر تخت سلطنت تمجید کرد.‏ بلی،‏ به برکت یَهُوَه حکومت سلیمان چنان مرفه و پر از صلح و امنیت گشت که هرگز مثل آن در دوران اسرائیلیان باستان دیده نشد.‏

متأسفانه،‏ سلیمان همواره مطابق حکمت یَهُوَه عمل نکرد.‏ او با نادیده گرفتن فرمان خدا،‏ صدها زن،‏ منجمله زنان بت‌پرست بسیاری از سرزمین‌های دیگر گرفت.‏ آن زنان به تدریج دل سلیمان را از پرستش یَهُوَه به سوی بت‌ها منحرف ساختند.‏ یَهُوَه به سلیمان گفت که پادشاهی‌اش تقسیم شده،‏ بخش کوچکی از آن به خاطر پدرش داود برای نسلش باقی خواهد ماند.‏ با این که سلیمان از خدا روگردان شد،‏ یَهُوَه به عهدی که با داود بسته بود وفادار ماند.‏

‏—‏بر اساس ۱پادشاهان باب‌های ۱ تا ۱۱‏؛‏ ۲تواریخ باب‌های ۱ تا ۹‏؛‏ تثنیه ۱۷:‏۱۷‏.‏