مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 فصل ۲۱

عیسی زنده است!‏

عیسی زنده است!‏

عیسی به شاگردانش ظاهر شد تا آنان را تعلیم دهد و تشویق کند.‏

سه روز بعد از مرگ عیسی،‏ تعدادی از زنانی که شاگردش بودند بر سر قبرش رفتند.‏ آنان دیدند که سنگِ جلوی قبر برداشته شده و قبر خالی است!‏

دو فرشته بر زنان ظاهر شدند.‏ یکی از دو فرشته بدیشان گفت:‏ ‹مگر به دنبال عیسای ناصری نمی‌گردید؟‏ او زنده شده است.‏› (‏مَرقُس ۱۶:‏۶‏،‏ تفس‏)‏ زنان بلافاصله دویدند تا موضوع را به رسولان خبر دهند.‏ ناگهان در راه با عیسی روبرو شدند.‏ عیسی به آن‌ها گفت:‏ «مترسید!‏ رفته،‏ برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۰‏.‏

در ادامهٔ آن روز،‏ دو شاگرد عیسی در حال رفتن از اورشلیم به روستای عِموآس بودند که در راه غریبه‌ای به آنان پیوست.‏ آن غریبه از آن‌ها پرسید در بارهٔ چه موضوعی صحبت می‌کنند.‏ آن دو شاگرد با چهره‌های غمگین جواب دادند که در بارهٔ عیسی گفتگو می‌کنند.‏ آن غریبه در واقع عیسای رستاخیزیافته بود.‏ از آنجایی که عیسی به شکلی دیگر ظاهر شده بود آن‌ها او را نشناخته بودند.‏ عیسی شروع به توضیح پیشگویی‌هایی کرد که در بارهٔ مسیح در کتاب مقدّس آمده بود.‏ بلی تک‌تک آن‌ها در عیسی تحقق یافته بود.‏ * وقتی دو شاگرد متوجه شدند که آن غریبه عیسای رستاخیزیافته است،‏ از چشم آن‌ها ناپدید شد.‏

آن دو شاگرد بلافاصله به اورشلیم برگشته،‏ پیش رسولان رفتند که در جایی جمع شده،‏ درها را به روی خود قفل کرده بودند.‏ در حینی که آن دو شاگرد اتفاق را برای رسولان بازگو می‌کردند عیسی ظاهر شد.‏ اما،‏ آن‌ها نمی‌توانستند باور کنند!‏ به همین دلیل عیسی گفت:‏ «چرا شک دارید و نمی‌خواهید باور کنید.‏» سپس گفت:‏ «در کتاب‌های انبیا نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند،‏ جانش را فدا کند و روز سوّم زنده شود.‏» —‏ لوقا ۲۴:‏۳۸،‏ ۴۶‏،‏ تفس.‏

عیسی بعد از رستاخیزش در طی۴۰ روز چندین بار بر شاگردانش ظاهر شد.‏ در جایی دیگر او بر بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر گشت!‏ احتمالاً،‏ در آنجا بود که این مسئولیت بسیار سنگین را به آن‌ها واگذار کرد:‏ «رفته،‏ همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید .‏ .‏ .‏ و ایشان را تعلیم دهید که همهٔ اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند.‏ و اینک من هر روزه تا انقضای عالَم همراه شما می‌باشم.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

عیسی در آخرین جلسه‌ای که با ۱۱ رسول وفادارش داشت چنین وعده داد:‏ وقتی ‹روح‌القدس بر شما آید،‏ قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود تا اقصای جهان.‏› (‏اَعمال ۱:‏۸‏)‏ سپس هنگامی که عیسی به آسمان برده شد ابری او را از چشمان رسولان در ربود.‏

‏—‏بر اساس متّیٰ باب ۲۸‏؛‏ مَرقُس باب ۱۶‏؛‏ لوقا باب ۲۴‏؛‏ یوحنّا باب‌های ۲۰ و ۲۱‏؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵،‏ ۶‏.‏

^ بند 6 برای کسب اطلاعات بیشتر در بارهٔ پیشگویی‌هایی که در عیسی تحقق یافت به صفحات ۱۷-‏۱۹ این بروشور و صفحات ۲۰۰-‏۲۰۱ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس رجوع شود.‏