Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. LEKCE

Co je tou dobrou zprávou?

Co je tou dobrou zprávou?

1. Jakou zprávu nám Bůh sděluje?

Bůh si přeje, abychom se ze života radovali. Zemi a všechno na ní stvořil z lásky k nám. Už brzy zakročí, aby lidem po celém světě zajistil lepší budoucnost a aby je osvobodil od všeho, co jim působí utrpení. (Přečtěte si Jeremjáše 29:11.)

Žádné vládě se nepodařilo odstranit násilí, nemoci ani smrt. Co je tedy tou dobrou zprávou? Je to ujištění, že Bůh zanedlouho všechny lidské vlády nahradí svou vlastní. Lidé pak budou žít v pokojných podmínkách a budou se těšit z dokonalého zdraví. (Přečtěte si Izajáše 25:8; 33:24; Daniela 2:44.)

2. Proč je dobrá zpráva tak důležitá právě dnes?

Utrpení skončí až potom, co Bůh odstraní zlé lidi. (Sefanjáš 2:3) Kdy to bude? V Bibli bylo předpovězeno, s jakými problémy se v té době lidstvo bude potýkat. To, co se kolem nás děje, ukazuje, že Bůh zasáhne už velmi brzy. (Přečtěte si 2. Timoteovi 3:1–5.)

3. Co bychom měli dělat?

Měli bychom Boha poznávat z jeho Slova, Bible. Tato kniha je jako dopis, který nám napsal milující otec. Dozvídáme se z ní, jak můžeme už nyní zkvalitnit svůj život a co můžeme dělat pro to, abychom mohli v budoucnosti žít na zemi věčně. Ne všem se možná bude líbit to, že Bibli poznáváte. Nenechte se ale odradit. Byla by škoda o tuto nádhernou vyhlídku přijít. (Přečtěte si Přísloví 29:25; Zjevení 14:6, 7.)