Přejít k článku

Přejít na obsah

 15. LEKCE

Proč byste měli Boha poznávat dál?

Proč byste měli Boha poznávat dál?

1. Proč stojí za to ve studiu Bible pokračovat?

To, co jste se v této brožuře dozvěděli o základních biblických naukách, nepochybně posílilo váš vztah k Jehovovi. Tento vztah je však třeba neustále rozvíjet studiem Božího Slova. (1. Petra 2:2) Na tom, zda to budete dělat, závisí vaše naděje na věčný život. (Přečtěte si Jana 17:3; Judu 21.)

Čím víc budete Boha poznávat, tím víc se bude prohlubovat vaše víra. Ta vám pomůže jednat tak, aby z toho měl radost. (Hebrejcům 11:1, 6) Víra vás také podnítí, abyste litovali svých dřívějších špatných skutků a udělali ve svém životě potřebné změny. (Přečtěte si Skutky 3:19.)

2. Jak můžete poznání Boha předávat druhým?

S Jehovou můžete navázat jedinečný vztah

Asi každý je rád, když může druhým říct nějakou dobrou zprávu. Je tedy přirozené, že o tom, co se z Bible dozvídáte, budete chtít mluvit s ostatními lidmi. V průběhu studia se naučíte, jak můžete pomocí Bible vysvětlit to, čemu věříte. (Přečtěte si Římanům 10:13–15.)

Možná se podobně jako mnozí jiní rozhodnete mluvit o Bibli nejprve se svými přáteli nebo příbuznými. Buďte při tom taktní. Spíš než abyste jim říkali, že jejich názory jsou špatné, mluvte s nimi o Božích slibech. Pamatujte také na to, že víc než slova často zapůsobí laskavé jednání. (Přečtěte si 2. Timoteovi 2:24, 25.)

3. Jaký vztah k Bohu můžete mít?

Studium Božího Slova vám pomůže k duchovnímu růstu. Časem se možná rozhodnete, že se Jehovovi zasvětíte  v modlitbě. Tak s ním navážete jedinečný vztah a stanete se součástí jeho rodiny. (Přečtěte si 2. Korinťanům 6:18.)

4. Co vám pomůže dělat pokroky?

Důležité je, abyste dál poznávali Boží Slovo. (Hebrejcům 5:13, 14) Požádejte někoho ze svědků Jehovových, aby s vámi studoval Bibli pomocí knihy Co Bible doopravdy říká? Čím víc se toho z Božího Slova naučíte, tím spokojenější budete. (Přečtěte si Žalm 1:1–3; 73:27, 28.)

Původcem dobré zprávy je šťastný Bůh Jehova. Svůj vztah k němu můžete posilovat tím, že budete v kontaktu s jeho lidem. (Hebrejcům 10:24, 25) Pokud i nadále budete jednat tak, abyste Bohu dělali radost, dáte tím najevo, že toužíte získat skutečný život — věčný život v pozemském ráji. Vytvářet si k Jehovovi blízký vztah je to nejlepší, co můžete dělat. (Přečtěte si 1. Timoteovi 1:11; 6:19.)