Přejít k článku

Přejít na obsah

 12. LEKCE

Jak si můžete k Bohu vytvořit blízký vztah?

Jak si můžete k Bohu vytvořit blízký vztah?

1. Naslouchá Bůh všem modlitbám?

Bůh vybízí lidi ze všech národů, aby se k němu modlili. (Žalm 65:2) To ale neznamená, že jsou mu přijatelné všechny modlitby. Odmítá například modlitby manžela, který se špatně chová ke své manželce. (1. Petra 3:7) Podobně nenaslouchal modlitbám Izraelitů, kteří neustále dělali špatné věci. Na druhou stranu je ochotný naslouchat modlitbám těch, kdo se sice dopustili závažných hříchů, ale upřímně jich litují. (Přečtěte si Izajáše 1:15; 55:7.)

Podívejte se na video Naslouchá Bůh všem modlitbám?

2. Jak bychom se měli modlit?

Modlitbu bychom neměli považovat za samozřejmost. Je to jeden ze způsobů, jak Boha uctíváme. Měli bychom se tedy modlit pouze k němu. (Matouš 4:10; 6:9) Jelikož jsme nedokonalí, nemůžeme k Bohu přistupovat přímo. Proto bychom se měli modlit ve jménu Ježíše, který zemřel za naše hříchy. (Jan 14:6) Jehova nechce, abychom modlitby jen mechanicky odříkávali nebo je četli. Přeje si, abychom se k němu modlili ze srdce, tedy vlastními slovy. (Přečtěte si Matouše 6:7; Filipanům 4:6, 7.)

Náš Stvořitel slyší i modlitby pronesené v duchu. (1. Samuelova 1:12, 13) Povzbuzuje nás, abychom se modlili při nejrůznějších příležitostech, například na začátku a na konci dne, před jídlem nebo když se potýkáme s problémy. (Přečtěte si Žalm 55:22; Matouše 15:36.)

3. Proč se křesťané scházejí?

Rozvíjet svůj vztah k Bohu není jednoduché, protože žijeme mezi lidmi, kteří v něj nevěří a jeho slibu o pokojných podmínkách na zemi se vysmívají. (2. Timoteovi 3:1, 4;  2. Petra 3:3, 13) Potřebujeme tedy čerpat povzbuzení ze společnosti ostatních křesťanů a oni zase potřebují nás. (Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25.)

Pokud se budete přátelit s lidmi, kteří Boha milují, přiblíží vás to k němu. Shromáždění svědků Jehovových jsou příležitostí, kdy můžete být posíleni vírou druhých. (Přečtěte si Římanům 1:11, 12.)

4. Co dalšího vám pomůže vytvořit si blízký vztah k Bohu?

Přiblížit se k Bohu můžete také tím, že budete rozjímat o myšlenkách, které jste se dozvěděli z jeho Slova. Přemýšlejte například o jeho jednání, radách a slibech. Rozjímání spojené s modlitbou prohloubí vaše ocenění pro Boží lásku a moudrost. (Přečtěte si Jozua 1:8; Žalm 1:1–3.)

Blízký vztah k Bohu můžete mít pouze tehdy, když v něj budete mít víru a budete se na něj spoléhat. Víra je však něco, o co musíte pečovat. Musíte ji neustále posilovat tím, že si připomínáte, na jakých důkazech je vaše víra založena. (Přečtěte si Matouše 4:4; Hebrejcům 11:1, 6.)

5. Co díky přátelství s Bohem můžete získat?

O ty, kdo ho milují, se Jehova stará. Dokáže je ochránit před čímkoli, co by ohrozilo jejich víru a naději na věčný život. (Žalm 91:1, 2, 7–10) Varuje nás před jednáním, které by mohlo škodit našemu zdraví nebo nás připravovat o štěstí. Jehova nás vede po té nejlepší životní cestě. (Přečtěte si Žalm 73:27, 28; Jakuba 4:4, 8.)