Přejít k článku

Přejít na obsah

 13. LEKCE

Jaká je budoucnost náboženství?

Jaká je budoucnost náboženství?

1. Jsou všechna náboženství dobrá?

V každém náboženství se najdou lidé, kteří se upřímně snaží líbit Bohu. On o takových lidech ví a záleží mu na nich. Smutné však je, že ve jménu náboženství se často páchá zlo. (2. Korinťanům 4:3, 4; 11:13–15) Ze sdělovacích prostředků se dozvídáme, že některé církve jsou dokonce zapleteny do terorismu, válek, genocidy nebo do zneužívání dětí. Upřímné věřící takové zprávy určitě zarmucují. (Přečtěte si Matouše 24:3–5, 11, 12.)

Zatímco pravé náboženství svými činy Boha oslavuje, falešné náboženství ho uráží tím, že zastává nauky, které jsou často v rozporu s Biblí. Patří k tomu například lži o Bohu a o stavu mrtvých. Jehova si však přeje, aby o něm lidé poznali pravdu. (Přečtěte si Ezekiela 18:4; 1. Timoteovi 2:3–5.)

2. Co se stane s falešným náboženstvím?

Žádné náboženství, které tvrdí, že miluje Boha, ale ve skutečnosti miluje Satanův svět, Bůh neschvaluje. (Jakub 4:4) Všechna falešná náboženství jsou v Božím Slově označena jako „Velký Babylón“. Toto jméno je odvozeno od názvu starověkého města, odkud se po potopě v Noemových dnech začalo falešné náboženství šířit. S náboženstvím, které lidi podvádí a utlačuje, Bůh už brzy rázně skoncuje. (Přečtěte si Zjevení 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.)

Na upřímné jednotlivce v těchto církvích však Jehova nezapomíná. Umožňuje jim poznat pravdu z Bible a připojit se k jeho lidu. (Přečtěte si Micheáše 4:2, 5.)

3. Jaké rozhodnutí by měli upřímní lidé udělat?

Pravé náboženství lidi sjednocuje

Na lidech, kteří touží poznat pravdu a dělat to, co je správné, Jehovovi záleží. Naléhavě je tedy vybízí, aby falešné  náboženství opustili. Ti, kdo Boha milují a chtějí se mu líbit, jsou ochotní udělat ve svém životě určité změny. (Přečtěte si Zjevení 18:4.)

Když si někteří lidé v prvním století vyslechli od apoštolů dobrou zprávu, přijali ji s nadšením. Díky vyučování od Jehovy získali naději do budoucnosti a naučili se žít tak, aby byli šťastnější a aby jejich život měl skutečný smysl. Jsou pro nás vynikajícím příkladem, protože na dobrou zprávu zareagovali tím, že uctívání Jehovy dali ve svém životě na první místo. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 1:8, 9; 2:13.)

Každého, kdo opustí falešné náboženství, zve Jehova do své rodiny. Tím, že toto láskyplné pozvání přijmete, se stanete jeho přáteli, získáte milující rodinu pravých Božích služebníků a budete mít naději na věčný život. (Přečtěte si Marka 10:29, 30; 2. Korinťanům 6:17, 18.)

4. Proč je zničení falešného náboženství dobrou zprávou?

Blížící se soud nad falešným náboženstvím je dobrou zprávou proto, že celému světu přinese úlevu od útlaku. Žádné falešné náboženství už nikdy nebude klamat ani rozdělovat lidstvo. Všichni lidé pak budou jednotně uctívat pravého Boha. (Přečtěte si Zjevení 18:20, 21; 21:3, 4.)