Dobrá zpráva od Boha

Co je tou dobrou zprávou? Proč jí můžeme věřit? V této brožuře najdete odpověď na časté biblické otázky.

V čem vám tato brožura může být užitečná?

Tato brožura vám zpříjemní poznávání Božího Slova, Bible. Podívejte se, jak si uvedené verše můžete najít v Bibli.

LEKCE 1

Co je tou dobrou zprávou?

Přečtěte si, jakou zprávu nám Bůh sděluje, proč je důležitá a co bychom měli dělat.

LEKCE 2

Kdo je Bůh?

Má Bůh nějaké jméno a záleží mu na nás?

LEKCE 3

Pochází dobrá zpráva opravdu od Boha?

Proč si můžeme být jistí, že je Bible od Boha?

LEKCE 4

Kdo je Ježíš Kristus?

Přečtěte si, proč Ježíš zemřel, co je to výkupné a co Ježíš dělá nyní.

LEKCE 5

Jaký je Boží záměr se zemí?

V Bibli je vysvětleno, proč Bůh stvořil zemi, kdy skončí utrpení, jaká budoucnost čeká zemi a kdo na ní bude žít.

LEKCE 6

Jaká je naděje pro mrtvé?

Co se s člověkem stane, když zemře? Můžeme se s těmi, kdo zemřeli, ještě někdy setkat?

LEKCE 7

Co je Boží království?

Kdo je králem Božího království? Čeho toto království dosáhne?

LEKCE 8

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

Jak zlo vzniklo a proč Bůh dovolil, aby pokračovalo? A skončí někdy?

LEKCE 9

Jak mít šťastnou rodinu?

Jehova je šťastný Bůh, a proto si přeje, aby i rodiny byly šťastné. Přečtěte si, jaké praktické rady poskytuje Bible manželům, manželkám, rodičům a dětem.

LEKCE 10

Jak poznat pravé náboženství?

Existuje pouze jedno pravé náboženství? Zamyslete se nad pěti znaky, podle kterých můžete poznat pravé křesťany.

LEKCE 11

Proč jsou biblické zásady užitečné?

Ježíš vysvětlil, proč potřebujeme, aby nás někdo vedl, a ukázal, které dvě zásady jsou nejdůležitější.

LEKCE 12

Jak si můžete k Bohu vytvořit blízký vztah?

Přečtěte si, zda Bůh naslouchá všem modlitbám, jak bychom se měli modlit a co dalšího můžeme dělat pro to, abychom si k Bohu vytvořili blízký vztah.

LEKCE 13

Jaká je budoucnost náboženství?

Nastane někdy doba, kdy budou všichni lidé jednotně uctívat pravého Boha?

LEKCE 14

Proč Bůh organizuje svůj lid?

V Bibli je uvedeno, proč a jak mají být praví křesťané zorganizováni.

LEKCE 15

Proč byste měli Boha poznávat dál?

Jak můžete poznání Boha a jeho Slova předávat druhým? Jaký vztah k Bohu můžete mít?