Přejít k článku

Přejít na obsah

 6. LEKCE

Jaká je naděje pro mrtvé?

Jaká je naděje pro mrtvé?

1. Mají mrtví nějakou naději?

Ježíšův přítel Lazar, který bydlel v Betanii nedaleko Jeruzaléma, zemřel. Když tam Ježíš přišel, byl Lazar mrtvý už čtyři dny. Ježíš šel s jeho sestrami Martou a Marií k místu, kde byl jeho přítel pohřben. Brzy se tam shromáždil zástup lidí. Umíte si představit, jakou měly Marta a Marie radost, když Ježíš Lazara vzkřísil? (Přečtěte si Jana 11:21–24, 38–44.)

Marta věděla, jakou naději mrtví mají. Věřila, že Jehova mrtvé lidi vzkřísí, aby opět žili na zemi. (Přečtěte si Joba 14:14, 15.)

2. Co se s člověkem stane, když zemře?

Bůh řekl Adamovi: „Jsi . . . prach a do prachu se vrátíš.“ (1. MOJŽÍŠOVA 3:19)

Lidé jsou hmotní tvorové vytvoření z prachu. (1. Mojžíšova 2:7; 3:19) Nemají nesmrtelnou duši, která by po smrti žila dál. Když člověk zemře, odumře i jeho mozek a zaniknou jeho myšlenky. Mrtví si tedy nejsou ničeho vědomi. To byl důvod, proč Lazar nevyprávěl nic o tom, jaké to bylo, když byl mrtvý. (Přečtěte si Kazatele 9:5, 6, 10.)

A co názor, že ty, kdo zemřeli, Bůh trýzní v ohni? Vzhledem k tomu, že podle Bible si mrtví nic neuvědomují, je nauka o pekle falešná a staví Boha do špatného světla. Už samotná představa, že by lidé byli trápeni v ohni, mu je odporná. (Přečtěte si Jeremjáše 7:31.)

Podívejte se na video Co se s člověkem stane, když zemře?

 3. Mohou s námi mrtví mluvit?

Mrtví ani nemluví, ani neslyší. (Žalm 115:17) Někteří ničemní andělé však s lidmi komunikují a vydávají se při tom za ty, kdo zemřeli. (2. Petra 2:4) Snažit se mluvit s mrtvými nám Jehova zakazuje. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 18:10, 11.)

4. Kdo bude vzkříšen?

K životu na zemi budou vzkříšeny miliony lidí. Budou mezi nimi dokonce i ti, kdo Boha neznali a kdo dělali špatné věci. (Přečtěte si Lukáše 23:43; Skutky 24:15.)

Vzkříšení lidé dostanou příležitost poznávat pravdu o Bohu a projevovat víru v Ježíše tím, že ho budou poslouchat. (Zjevení 20:11–13) Ti, kdo budou dělat dobré věci, budou moci žít na zemi věčně. (Přečtěte si Jana 5:28, 29.)

5. Co se z naděje na vzkříšení dozvídáme o Jehovovi?

Vzkříšení je možné díky tomu, že Bůh poslal svého Syna, aby za nás zemřel. Je tedy dokladem Jehovovy lásky a nezasloužené laskavosti. Na koho z těch, kdo zemřeli, se těšíte nejvíc? (Přečtěte si Jana 3:16; Římanům 6:23.)