Přejít k článku

Přejít na obsah

2. LEKCE

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

1. Proč bychom měli Boha uctívat?

Pravý Bůh je stvořitelem všeho. Nemá počátek ani konec. (Žalm 90:2) Právě on nechal do Bible zapsat dobrou zprávu. (1. Timoteovi 1:11) Je dárcem života, a proto bychom měli uctívat pouze jeho. (Přečtěte si Zjevení 4:11.)

2. Jaký Bůh je?

Lidé nemohou Boha vidět, protože je to duch. To znamená, že je vyšší formou života než tvorové, kteří žijí na zemi a mají hmotné tělo. (Jan 1:18; 4:24) Boží osobnost však můžeme poznávat z věcí, které vytvořil. Například rozmanitost ovoce a květin nám odhaluje jeho lásku a moudrost. Velikost vesmíru zase vypovídá o jeho moci. (Přečtěte si Římanům 1:20.)

Ještě víc se toho o Boží osobnosti můžeme dozvědět z Bible. Je v ní například napsáno, co se Bohu líbí a co ne, jak jedná s lidmi a jak reaguje na různé situace. (Přečtěte si Žalm 103:7–10.)

3. Má Bůh nějaké jméno?

Ježíš řekl: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9) Bůh má mnoho titulů, ale jméno má pouze jedno. V každém jazyce se vyslovuje trochu jinak. V češtině jsou obvyklé tvary Jehova nebo Jahve. (Přečtěte si Žalm 83:18.)

Boží jméno bylo z mnoha Biblí odstraněno a nahrazeno tituly Pán nebo Bůh. V původních rukopisech však bylo uvedeno asi 7 000krát. Ježíš dával Boží jméno lidem na vědomí tím, že je o Bohu učil. (Přečtěte si Jana 17:26.)

Podívejte se na video Má Bůh nějaké jméno?

4. Záleží Jehovovi na nás?

Bůh je jako milující otec — vždy dělá to, co je pro nás z dlouhodobého hlediska nejlepší

Je utrpení, které ve světě vidíme, dokladem toho, že Bohu na nás nezáleží? Někteří lidé tvrdí, že nás Bůh nechává trpět, aby nás zkoušel. To ale není pravda. (Přečtěte si Jakuba 1:13.)

Bůh poctil člověka tím, že mu dal svobodnou vůli. Nejsme snad rádi, že se můžeme sami rozhodnout, zda budeme Bohu sloužit? (Jozue 24:15) Mnozí lidé však svou svobodnou vůli zneužili — rozhodli se druhým ubližovat. Proto je kolem nás tolik utrpení. Pohled na takovou nespravedlnost Jehovu velmi trápí. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 6:5, 6.)

Jehovovi na nás záleží. Přeje si, abychom ze života měli radost. Už brzy proto odstraní zlo i ty, kdo ho působí. Má však pádný důvod, proč utrpení dočasně připouští. Více se o tom dočtete v 8. lekci. (Přečtěte si 2. Petra 2:9; 3:7, 13.)

5. Jak si k Bohu můžeme vytvořit blízký vztah?

Jehova nás vybízí, abychom si k němu vytvořili blízký vztah tím, že se k němu budeme modlit. Zajímá se o každého z nás. (Žalm 65:2; 145:18) Je ochotný nám odpouštět. Přestože děláme chyby, váží si naší snahy líbit se mu. A tak navzdory své nedokonalosti můžeme mít k Bohu blízký vztah. (Přečtěte si Žalm 103:12–14; Jakuba 4:8.)

Žijeme díky Jehovovi, a proto bychom ho měli milovat víc než kohokoli jiného. (Marek 12:30) Svou náklonnost mu dáte najevo tím, že ho budete dál poznávat a dělat to, co si přeje. Váš vztah k Bohu bude díky tomu stále pevnější. (Přečtěte si 1. Timoteovi 2:4; 1. Jana 5:3.)