Přejít k článku

Přejít na obsah

 9. LEKCE

Jak mít šťastnou rodinu?

Jak mít šťastnou rodinu?

1. Proč je pro štěstí v rodině důležité uzavřít manželství?

Jehova je šťastný Bůh, a proto si přeje, aby i rodiny byly šťastné. (1. Timoteovi 1:11) Je původcem manželství. Tento svazek je pro spokojenost v rodině důležitý, protože vytváří stabilní prostředí pro výchovu dětí. V souvislosti s registrací manželství by křesťané měli respektovat místní zákony. (Přečtěte si Lukáše 2:1, 4, 5.)

Bůh si přeje, aby manželství bylo trvalým svazkem mezi mužem a ženou. Jehova chce, aby si manželé byli věrní. (Hebrejcům 13:4) Nenávidí rozvod. (Malachiáš 2:16) Křesťan se smí rozvést a uzavřít nový sňatek pouze v případě, že se jeho partner dopustil cizoložství. (Přečtěte si Matouše 19:3–6, 9.)

2. Jak by se k sobě měli manželé chovat?

Jehova stvořil muže a ženu tak, aby se v manželství vzájemně doplňovali. (1. Mojžíšova 2:18) Manžel je hlavou rodiny, a proto má odpovědnost starat se o hmotné potřeby manželky i dětí a vyučovat je o Bohu. Manželce by měl projevovat obětavou lásku. Láska a úcta by měly být v manželství vzájemné. A jelikož jsme všichni nedokonalí, je pro šťastné manželství důležité i to, aby se partneři učili jeden druhému odpouštět. (Přečtěte si Efezanům 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1. Petra 3:7.)

3. Pokud jste v manželství nešťastní, měli byste od svého partnera odejít?

Máte-li v manželství neshody, oba byste se měli snažit jednat spolu s láskou. (1. Korinťanům 13:4, 5) Boží Slovo manželům doporučuje, aby běžné manželské problémy neřešili  tím, že budou žít odděleně. (Přečtěte si 1. Korinťanům 7:10–13.)

4. Děti, co si pro vás Bůh přeje?

Jehova chce, abyste byly šťastné a měly ze života radost. Dává vám k tomu ty nejlepší rady. Přeje si, abyste měly užitek z moudrosti a zkušeností svých rodičů. (Kolosanům 3:20) Jehova také chce, abyste dělaly to, co si on i jeho Syn přejí, a aby vás to těšilo. (Přečtěte si Kazatele 11:9–12:1; Matouše 19:13–15; 21:15, 16.)

5. Rodiče, co můžete dělat pro to, aby vaše děti byly šťastné?

Svým dětem byste měli zajišťovat jídlo, bydlení a oblečení. (1. Timoteovi 5:8) Aby však děti byly šťastné, potřebují i to, abyste je učili milovat Boha a poznávat ho. (Efezanům 6:4) Pokud jim v projevování lásky k Bohu půjdete příkladem, může to na ně silně působit. Když se při výchově dětí budete řídit Božím Slovem, pozitivně to ovlivní jejich uvažování. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 6:4–7; Přísloví 22:6.)

Dětem prospívá, když je povzbuzujete a chválíte. Také však potřebují, abyste je usměrňovali. Budete je tak chránit před jednáním, které by je mohlo připravovat o štěstí. (Přísloví 22:15) Ukázňování by však nikdy nemělo být drsné. (Přečtěte si Kolosanům 3:21.)

Svědkové Jehovovi vydali několik knih, které byly napsány konkrétně pro potřeby rodičů a dětí. Tyto knihy jsou založeny na Bibli. (Přečtěte si Žalm 19:7, 11.)