Sefanjáš 2:1–15

  • Pátrejte po Jehovovi, než přijde den jeho hněvu (1–3)

    • „Jednejte správně, buďte mírní“ (3)

    • Pravděpodobně se budete moct ukrýt (3)

  • Rozsudek nad okolními národy (4–15)

2  Shromážděte se, ano, shromážděte se,+lidé z národa, který se nestydí.+   Než bude vykonán rozsudek,než den ulétne jako plevy,než na vás dopadne Jehovův planoucí hněv,+než na vás přijde den Jehovova hněvu,   pátrejte po Jehovovi,+ všichni mírní* lidé na zemi,vy, kdo dodržujete jeho spravedlivé zákony.* Jednejte správně,* buďte mírní.* V den Jehovova hněvu se pravděpodobně* budete moct ukrýt.+   Vždyť z Gazy se stane opuštěné městoa Aškalon bude zpustošen.+ Ašdod vyženou za bílého dne*a Ekron bude vykořeněn.+   „Běda těm, kdo žijí na pobřeží, národu Keretejců!+ Jehova vás odsoudil. Zničím tě, Kanaáne, země Filištínů,a zůstaneš bez obyvatel.   Z pobřeží se stanou pastvinyse studnami pro pastýře a ohradami pro ovce.   Ta oblast bude patřit zbývajícím z judského domu,+tam se budou pást. Večer budou uléhat v aškalonských domech. Vždyť Jehova, jejich Bůh, k nim obrátí pozornost*a přivede zpátky jejich zajaté.“+   „Slyšel jsem posměšky Moabců+ a urážky Ammonitů,+kteří se vysmívali mému lidu a pyšně vyhrožovali, že obsadí jejich území.+   Proto, jakože žiji,“ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk,* Bůh Izraele,„Moab bude jako Sodoma+a území Ammonitů jako Gomora.+ Zarostou kopřivami, stanou se solnou jámou a trvalou pustinou.+ Zbývající z mého lidu je oberou,ti, kdo zůstanou z mého národa, je připraví o majetek. 10  To bude odplata za jejich pýchu,+protože se posmívali lidu Jehovy, Boha vojsk, a povyšovali se nad něj. 11  Jehova jim nažene strach.* Připraví o sílu* všechny bohy na zemia obyvatelé všech ostrovů se mu budou klanět,*+každý na svém místě. 12  I vy, Etiopané, budete pobiti mým mečem.+ 13  Vztáhne ruku k severu a zničí Asýrii. Zpustoší Ninive,+ takže bude jako vyprahlá poušť. 14  Budou v něm uléhat stáda, všechny druhy divokých zvířat.* Mezi jeho spadlými sloupy bude nocovat pelikán a dikobraz. Z oken bude znít zpěv. Na prahu budou sutinya on odhalí cedrové obložení. 15  To je to pyšné město, které se cítilo v bezpečía říkalo si: ‚Nikdo není jako já.‘ Lidé se kvůli němu zděsí,budou tam uléhat divoká zvířata. Každý, kdo půjde kolem, hvízdne a zahrozí pěstí.“+

Poznámky

Nebo „pokorní“.
Dosl. „jeho rozsudek“.
Nebo „hledejte spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „pokorní“.
Nebo „snad“.
Nebo „v pravé poledne“.
Nebo „se o ně bude starat“.
Nebo „pro ně bude děsivý“.
Nebo „vyhladoví“.
Nebo „budou ho uctívat“.
Dosl. „každé zvíře národa“.